Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ελληνική απογραφή 2011 (de facto)/Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Από Βικιθήκη
Ελληνική απογραφή 2011
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας


α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
14882 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Έδρα: Καλαμάτα, η) 161.288
14883 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (Έδρα: Καρδαμύλη, η) 7.258
14884 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ 2.403
14885 Τοπική Κοινότητα Αβίας 673
14886 Αβία, η 271
14887 Ακρογιάλιον, το 137
14888 Μεγάλη Μαντίνεια, η 265
14889 Τοπική Κοινότητα Αλτομιρών 56
14890 Αλτομιρά, τα 56
14891 Τοπική Κοινότητα Δολών 387
14892 Άνω Δολοί, οι 74
14893 Γερανού, το 11
14894 Καλιαναίικα, τα 59
14895 Κάτω Δολοί, οι 140
14896 Κιτριαί, αι 103
14897 Τοπική Κοινότητα Κάμπου 418
14898 Κάμπος, ο 369
14899 Οροβάς, ο 23
14900 Πλάτωμα, το 25
14901 Τούμπια, τα 1
14902 Τοπική Κοινότητα Κέντρου 233
14903 Ανατολικόν, το 69
14904 Βόρειον, το 86
14905 Κέντρον, το 31
14906 Χώρα Γαϊτσών, η 47
14907 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 68
14908 Δένδρα, τα 6
14909 Κρύα Βρύση, η 8
14910 Πηγάδια, τα 4
14911 Ριζανά, τα 50
14912 Τοπική Κοινότητα Σταυροπηγίου 414
14913 Μάλτα, η 102
14914 Σταυροπήγιον, το 312
14915 Τοπική Κοινότητα Σωτηριανίκων 154
14916 Δροσοπηγή, η 0
14917 Κουρής, ο 23
14918 Σωτηριάνικα, τα 83

14919 Χαραυγή, η 48
14920 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 4.855
14921 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 338
14922 Άγιος Δημήτριος, ο 22
14923 Άγιος Νικόλαος, ο 316
14924 Τοπική Κοινότητα Αγίου Νίκωνος 78
14925 Άγιος Νίκων, ο 78
14926 Τοπική Κοινότητα Εξωχωρίου 394
14927 Εξωχώριον, το 240
14928 Στάρα, η 44
14929 Χώρα, η 110
14930 Τοπική Κοινότητα Θαλαμών 78
14931 Θαλάμαι, αι 44
14932 Πλάτανος, ο 34
14933 Σωματιανά, τα 0
14934 Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλης 405
14935 Αγία Σοφία, η 9
14936 Καλαμίτσι, το 22
14937 Κάμπος, ο 69
14938 Καρδαμύλη, η 289
14939 Μερόπη, η (νησίς) 0
14940 Πετροβούνιον, το 16
14941 Τοπική Κοινότητα Καρυοβουνίου 51
14942 Δρυόπη, η 9
14943 Καρυοβούνιον, το 42
14944 Τοπική Κοινότητα Καστανέας 136
14945 Καστανέα, η 136
14946 Τοπική Κοινότητα Λαγκάδας 118
14947 Λαγκάδα, η 118
14948 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 166
14949 Κάτω Χώρα, η 30
14950 Κυβέλεια, τα 19
14951 Μηλέα, η 117
14952 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 1.449
14953 Άγιος Βασίλειος, ο 159
14954 Λεύκτρον, το 289
14955 Μάρμουτσα, τα 76
14956 Νεοχώριον, το 259
14957 Στούπα, η 666
14958 Τοπική Κοινότητα Νομιτσή 106
14959 Νομιτσής, ο 106
14960 Τοπική Κοινότητα Πλάτσης 337
14961 Κοτρώνιον, το 64
14962 Μπαζιγέικα, τα 35
14963 Πηγή, η 48
14964 Πλάτσα, η 162
14965 Πολιάνα, η 28
14966 Τοπική Κοινότητα Προαστίου 374
14967 Άι Γιάννα, η 25
14968 Λάκκος, ο 13
14969 Νέον Προάστιον, το 41
14970 Πραστοβά, η 43
14971 Προάστιον, το 252
14972 Τοπική Κοινότητα Προσηλίου 166
14973 Καλύβαι, αι 18
14974 Προσήλιον, το 148
14975 Τοπική Κοινότητα Πύργου Καλαμών 108
14976 Πύργος, ο 108
14977 Τοπική Κοινότητα Ριγκλίων 213
14978 Άνω Ρίγκλια, τα 32
14979 Ελαιοχώριον, το 25
14980 Πλαγιάδα, η 19
14981 Ρίγκλια, τα 137
14982 Τοπική Κοινότητα Σαϊδόνας 51
14983 Σαϊδόνα, η 51
14984 Τοπική Κοινότητα Τραχήλας 95
14985 Τραχήλα, η 95
14986 Τοπική Κοινότητα Τσερίων 192
14987 Γιατραίικα, τα 17
14988 Ζαχαριά, η 14
14989 Καταφύγιον, το 17
14990 Λεφτίνι, το 5
14991 Πεδινόν, το 26
14992 Τσέρια, τα 113
14993 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Έδρα: Καλαμάτα, η) 69.090
14994 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ 2.075
14995 Τοπική Κοινότητα Αλωνίων 161
14996 Αλώνια, τα 161
14997 Τοπική Κοινότητα Άμμου 183
14998 Άμμος, η 183
14999 Τοπική Κοινότητα Ανεμομύλου 107
15000 Ανεμόμυλος, ο 107
15001 Τοπική Κοινότητα Άριος 968
15002 Άρις, ο 968
15003 Τοπική Κοινότητα Αριοχωρίου 515
15004 Αριοχώριον, το 515
15005 Τοπική Κοινότητα Ασπροπουλιάς 141
15006 Ασπροπουλιά, η 141
15007 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ 2.665
15008 Τοπική Κοινότητα Αγίου Φλώρου 226
15009 Άγιος Φλώρος, ο 195
15010 Χριστοφιλαίικα, τα 31
15011 Τοπική Κοινότητα Αγρίλου 140
15012 Άγριλος, ο 140
15013 Τοπική Κοινότητα Αρφαρών 1.280
15014 Άγιος Κωνσταντίνος, ο 105
15015 Άνω Αρφαρά, τα 25
15016 Αρφαρά, τα 1.150
15017 Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς 75
15018 Βελανιδιά, η 43
15019 Συρρόκα, η 32
15020 Τοπική Κοινότητα Βρομόβρυσης 85
15021 Άνω Βρομόβρυση, η 24
15022 Βρομόβρυση, η 10
15023 Δρέμιον, το 22
15024 Κρασοπούλα, η 29
15025 Τοπική Κοινότητα Πηδήματος 277
15026 Πήδημα, το 277
15027 Τοπική Κοινότητα Πλατέος 488
15028 Πλατύ, το 488
15029 Τοπική Κοινότητα Σταματινού 94
15030 Πελεκητή, η 50
15031 Σταματινόν, το 44
15032 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ 2.680
15033 Τοπική Κοινότητα Αιθαίας 314
15034 Αίθαια, η 314
15035 Τοπική Κοινότητα Αμφείας 574
15036 Άνω Άμφεια, η 313
15037 Κάτω Άμφεια, η 239
15038 Μονή Γαρδικίου, η 22
15039 Τοπική Κοινότητα Ανθείας 405
15040 Αίπεια, η 157
15041 Άνθεια, η 248
15042 Τοπική Κοινότητα Θουρίας 875
15043 Θουρία, η 875
15044 Τοπική Κοινότητα Μικρομάνης 452
15045 Μικρομάνη, η 452
15046 Τοπική Κοινότητα Πολιανής 60
15047 Πολιανή, η 60
15048 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 61.670
15049 Δημοτική Κοινότητα Βέργας 2.390
15050 Αγριόματα, η 10
15051 Άνω Βέργα, η 16
15052 Κάτω Βέργα, η 90
15053 Μούσγα, η 16
15054 Πάνω Γαλάρι - Καμπινάρι, το 37
15055 Παραλία Βέργας, η 2.125
15056 Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας 53.491
15057 Άγιοι Πάντες, οι 21
15058 Άγιος Φανούριος, ο 61
15059 Γιανιτσάνικα, τα - Σκουπιδότοπος, ο 13
15060 Καλαμάτα, η 53.041
15061 Καλλιθέα - Κούρτη Ράχη, η 38
15062 Κοκκινόραχη, η 27
15063 Κουταλά, τα 47
15064 Μενινά, τα 29
15065 Μονή Βελανιδιάς, η 0
15066 Μονή Προφήτη Ιωήλ, η 8
15067 Μπουρνιάς, ο 125
15068 Προφήτης Ηλίας, ο 46
15069 Φιλοθέη, η 35
15070 Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας 179
15071 Αλαγονία, η 144
15072 Μαχαλάς, ο 35
15073 Τοπική Κοινότητα Αντικαλάμου 543
15074 Αντικάλαμος, ο 515
15075 Γουλίσματα, τα 28
15076 Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας 148
15077 Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, ο 6
15078 Αρτεμισία, η 142
15079 Θεοτόκος, η 0
15080 Τοπική Κοινότητα Ασπροχώματος 1.443
15081 Ακοβίτικα, τα 594
15082 Ασπρόχωμα, το 586
15083 Καγκαρέικα, τα 37
15084 Καλάμιον, το 163
15085 Κατσίκοβον, το 44
15086 Λαγκάδα, η - Δημητρακοπουλέικα, τα 19
15087 Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 274
15088 Αράχοβα, η 10
15089 Δενδρά, τα 16
15090 Διάσελλα, τα 8
15091 Ελαιοχώριον, το 84
15092 Μονή Διμιόβης, η 2
15093 Περιβολάκια, τα 154
15094 Τοπική Κοινότητα Καρβελίου 63
15095 Αγία Τριάς, η 3
15096 Εμιαλοί, οι 2
15097 Καρβέλιον, το 38
15098 Κάτω Καρβέλιον, το 20
15099 Τοπική Κοινότητα Λαδά 131
15100 Αγία Μαρίνα, η 0
15101 Άγιος Βασίλειος, ο 11
15102 Λαδάς, ο 110
15103 Σιλίμποβες, οι - Άγιος Βασίλης, ο 10
15104 Τοπική Κοινότητα Λαιίκων 1.255
15105 Κατσαραίικα, τα 183
15106 Λαίικα, τα 715
15107 Ξεροκάμπι, το 281
15108 Σπιτάκια, τα 76
15109 Τοπική Κοινότητα Μικράς Μαντινείας 711
15110 Αλιμονέικα, τα 15
15111 Ζουζουλέικα, τα 20
15112 Μικρά Μαντίνεια, η 676
15113 Τοπική Κοινότητα Νεδούσης 130
15114 Νέδουσα, η 130
15115 Τοπική Κοινότητα Πηγών 87
15116 Πηγαί, αι 87
15117 Σκουρόλακκος, ο 0
15118 Τοπική Κοινότητα Σπερχογείας 825
15119 Σπερχόγεια, η 825
15120 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Έδρα: Μεσσήνη, η) 23.885
15121 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ 1.915
15122 Τοπική Κοινότητα Αδριανής 139
15123 Αδριανή, η 107
15124 Κλεισούρα, η 22
15125 Νέα Αδριανή, η 9
15126 Νεραϊδόβρυση, η 1
15127 Τοπική Κοινότητα Λογγάς 739
15128 Λογγά, η 717
15129 Παλιόκαμπος, ο 12
15130 Παναμπέλιαα, τα 10
15131 Τοπική Κοινότητα Μηλίτσης 189
15132 Ανατολική Μηλίτσα, η 109
15133 Βλασαίικα, τα 11
15134 Μηλίτσα, η 69
15135 Τοπική Κοινότητα Νέας Κορώνης 299
15136 Νέα Κορώνη, η 299
15137 Τοπική Κοινότητα Χράνων 549
15138 Επισκοπή, η 139
15139 Κακόρρευμα, το 69
15140 Καφού, το 24
15141 Μακρά Άμμος, η 23
15142 Μπιτσικόλακα, η 11
15143 Χράνοι, οι 271
15144 Ψηλή Ράχη, η 12
15145 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 2.404
15146 Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς Μεσσήνης 133
15147 Αγριλιά, η 133
15148 Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας 380
15149 Αμφιθέα, η 380
15150 Τοπική Κοινότητα Ανδρούσης 611
15151 Ανδρούσα, η 540
15152 Βασιλάδα, η 71
15153 Τοπική Κοινότητα Ελληνοεκκλησίας 196
15154 Ελληνοεκκλησία, η 196
15155 Τοπική Κοινότητα Εύας 506
15156 Αμπελόραχη, η 23
15157 Εύα, η 483
15158 Τοπική Κοινότητα Καλαμαρά 186
15159 Καλαμαράς, ο 186
15160 Τοπική Κοινότητα Καλογερόρραχης 179
15161 Καλογερόρραχη, η 179
15162 Τοπική Κοινότητα Μαγγανιακού 114
15163 Μαγγανιακόν, το 114
15164 Τοπική Κοινότητα Πολυλόφου 99
15165 Πολύλοφος, ο 99
15166 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 2.592
15167 Τοπική Κοινότητα Αριστομένους 450
15168 Αριστομένης, ο 355
15169 Σαρακίνα, η 27
15170 Χορεύτρα, η 68
15171 Τοπική Κοινότητα Βουταίνης 88
15172 Άνω Βούταινα, η 49
15173 Κάτω Βούταινα, η 12
15174 Μάκρενα, η 27
15175 Τοπική Κοινότητα Διοδίων 311
15176 Διόδια, τα 311
15177 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 126
15178 Κεφαλόβρυσον, το 115
15179 Κουλκάδα, η 11
15180 Τοπική Κοινότητα Κουτίφαρη 74
15181 Κουτίφαρης, ο 74
15182 Τοπική Κοινότητα Μάνεση 315
15183 Μάνεσης, ο 315
15184 Τοπική Κοινότητα Πελεκανάδας 230
15185 Πελεκανάδα, η 230
15186 Τοπική Κοινότητα Πλατανόβρυσης 88
15187 Πλατανόβρυση, η 88
15188 Τοπική Κοινότητα Πουλιτσίου 30
15189 Περδικόβρυση, η 20
15190 Πουλίτσιον, το 10
15191 Τοπική Κοινότητα Στέρνας 405
15192 Αετοφωλιά, η 81
15193 Στέρνα, η 324
15194 Τοπική Κοινότητα Στρεφίου 475
15195 Στρέφιον, το 450
15196 Χρυσοφόρα, η 25
15197 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ (ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ) 1.062
15198 Τοπική Κοινότητα Βλάση 80
15199 Βλάσης, ο 80
15200 Τοπική Κοινότητα Κουρτακίου 81
15201 Κουρτάκιον, το 81
15202 Τοπική Κοινότητα Μηλιωτίου 138
15203 Μηλιώτιον, το 138
15204 Τοπική Κοινότητα Πετριτσίου 149
15205 Πετρίτσιον, το 149
15206 Τοπική Κοινότητα Χαραυγής 242
15207 Καζάρμα, η 62
15208 Χαραυγή, η 180
15209 Τοπική Κοινότητα Χατζή 372
15210 Χατζής, ο 372
15211 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ 2.010
15212 Τοπική Κοινότητα Αριστοδημείου 264
15213 Αριστοδήμειον, το 264
15214 Τοπική Κοινότητα Αρσινόης 177
15215 Αρσινόη, η 177
15216 Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Μεσσήνης 241
15217 Μαυρομμάτιον, το 181
15218 Μονή Βουλκάνου, η 2
15219 Πετράλωνα, τα 58
15220 Τοπική Κοινότητα Βαλύρας 846
15221 Βαλύρα, η 846
15222 Τοπική Κοινότητα Ζερμπισίων 153
15223 Ζερμπίσια, τα 124
15224 Κογχύλιον, το 29
15225 Τοπική Κοινότητα Κεφαλινού 112
15226 Κεφαλινός, ο 112
15227 Τοπική Κοινότητα Λαμπαίνης 174
15228 Λάμπαινα, η 174
15229 Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς 43
15230 Ρευματιά, η 42
15231 Χρυσότοπος, ο 1
15232 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 10.006
15233 Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης 6.403
15234 Άγιος Κωνσταντίνος, ο 97
15235 Μεσσήνη, η 6.180
15236 Μυλωνάς, ο 29
15237 Ξινός, ο 97
15238 Τοπική Κοινότητα Αβραμιού 500
15239 Αβραμιόν, το 367
15240 Άγιος Αυγουστίνος, ο 0
15241 Δρακονέριον, το 86
15242 Λούτσου Χάνια, τα 47
15243 Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως 433
15244 Ανάληψις, η 412
15245 Παραλία Ανάληψης, η 21
15246 Τοπική Κοινότητα Βελίκας 282
15247 Βελίκα, η 239
15248 Παραλία Βελίκας, η 43
15249 Τοπική Κοινότητα Καρτερολίου 617
15250 Καρτερόλιον, το 562
15251 Μοσχοχώριον, το 55
15252 Τοπική Κοινότητα Λευκοχώρας 195
15253 Λευκοχώρα, η 195
15254 Τοπική Κοινότητα Λυκοτράφου 237
15255 Λυκότραφος, ο 176
15256 Μυρτοποταμιά, η 61
15257 Τοπική Κοινότητα Μαδένης 104
15258 Μάδενα, η 104
15259 Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου 452
15260 Μαυρομμάτιον, το 452
15261 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Αριστομένους 196
15262 Νεοχώριον, το 196
15263 Τοπική Κοινότητα Πιλαλίστρας 184
15264 Πιλαλίστρα, η 184
15265 Τοπική Κοινότητα Πιπερίτσης 141
15266 Πιπερίτσα, η 141
15267 Τοπική Κοινότητα Σπιταλίου 107
15268 Σπιτάλιον, το 107
15269 Τοπική Κοινότητα Τριόδου 155
15270 Τρίοδος, η 155
15271 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 3.187
15272 Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 344
15273 Αχλαδοχώριον, το 135
15274 Καλαμάκιον, το 170
15275 Χελωναριά, η 39
15276 Τοπική Κοινότητα Δάρα 286
15277 Δάρας, ο 171
15278 Δάφνη, η 115
15279 Τοπική Κοινότητα Δροσιάς 74
15280 Άνω Δροσιά, η 0
15281 Δροσιά, η 74
15282 Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου 131
15283 Καλοχώριον, το 131
15284 Τοπική Κοινότητα Καρποφόρων 174
15285 Καρποφόρα, τα 47
15286 Ριζόμυλος, ο 127
15287 Τοπική Κοινότητα Καστανίων 43
15288 Αμμόλακα, η 4
15289 Καστάνια, τα 36
15290 Κουτρουμπέικα, τα 3
15291 Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου 82
15292 Κόκκινον, το 78
15293 Παναίικα, τα 4
15294 Τοπική Κοινότητα Λυκίσσης 68
15295 Αγνάντιον, το 23
15296 Γαμβριά, η 18
15297 Λύκισσα, η 27
15298 Τοπική Κοινότητα Μαθίας 62
15299 Μαθία, η 61
15300 Πυργάκι, το 1
15301 Τρύπαι, αι 0
15302 Τοπική Κοινότητα Νερομύλου 310
15303 Νερόμυλος, ο 310
15304 Τοπική Κοινότητα Πανιπερίου 389
15305 Αγία Σωτήρα, η 116
15306 Πανιπέριον, το 273
15307 Τοπική Κοινότητα Πεταλιδίου 1.224
15308 Καρυά, η 30
15309 Μποστανιά, η 15
15310 Πεταλίδιον, το 1.046
15311 Συκαλόραχη, η 0
15312 Τζάνες, ο 77
15313 Φόροι, οι 56
15314 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 709
15315 Τοπική Κοινότητα Δραΐνας 50
15316 Δραΐνα, η 50
15317 Τοπική Κοινότητα Κλήματος 103
15318 Κλήμα, το 103
15319 Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας 70
15320 Κορομηλέα, η 70
15321 Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 124
15322 Κυνηγός, ο 52
15323 Παλαιόκαστρον, το 72
15324 Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου 362
15325 Μαύρος Λόγγος, ο 0
15326 Τρίκορφον, το 362
15327 Χίλια Σπίτια, τα 0
15328 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (Έδρα: Μελιγαλάς, ο) 11.753
15329 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 2.334
15330 Τοπική Κοινότητα Αγριλοβούνου 95
15331 Αγριλόβουνον, το 91
15332 Βρυσούλα, η 4
15333 Τοπική Κοινότητα Άνω Μελπείας 116
15334 Άγιος Αθανάσιος, ο 34
15335 Άνω Μέλπεια, η 63
15336 Πηγή, η 19
15337 Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου 44
15338 Δασοχώριον, το 44
15339 Τοπική Κοινότητα Δεσύλλα 255
15340 Δεσύλλας, ο 255
15341 Τοπική Κοινότητα Διαβολιτσίου 765
15342 Άγιοι Θεόδωροι, οι 44
15343 Διαβολίτσιον, το 700
15344 Μοναστηράκιον, το 21
15345 Τοπική Κοινότητα Ηλέκτρας 116
15346 Ηλέκτρα, η 116
15347 Τοπική Κοινότητα Καρνασίου 141
15348 Καρνάσιον, το 141
15349 Τοπική Κοινότητα Κάτω Μελπείας 284
15350 Βράχος, ο 20
15351 Κάτω Μέλπεια, η 264
15352 Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 96
15353 Κεντρικόν, το 96
15354 Τοπική Κοινότητα Κωνσταντίνων 116
15355 Κωνσταντίνοι, οι 87
15356 Πλάτανα, τα 29
15357 Τοπική Κοινότητα Μάλτας 77
15358 Μάλτα, η 77
15359 Τοπική Κοινότητα Μάνδρας 47
15360 Μάνδρα, η 47
15361 Τοπική Κοινότητα Μαντζαρίου 119
15362 Μαντζάριον, το 119
15363 Τοπική Κοινότητα Παραπουγκίου 63
15364 Παραπούγκιον, το 63
15365 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΡΙΟΥ 3.155
15366 Τοπική Κοινότητα Άνω Δωρίου 159
15367 Άνω Δώριον, το 159
15368 Τοπική Κοινότητα Βασιλικού 425
15369 Βασιλικόν, το 425
15370 Τοπική Κοινότητα Δωρίου 1.079
15371 Άγιος Γεώργιος, ο 79
15372 Άγιος Πέτρος, ο 45
15373 Αμφιθέα, η 7
15374 Δώριον, το 884
15375 Κάτω Αμφιθέα, η 64
15376 Τοπική Κοινότητα Κόκλα 285
15377 Κάτω Μάλθη, η 67
15378 Κόκλας, ο 218
15379 Τοπική Κοινότητα Κούβελα 218
15380 Κούβελας, ο 180
15381 Κυψέλη, η 38
15382 Τοπική Κοινότητα Μάλθης 172
15383 Μάλθη, η 172
15384 Τοπική Κοινότητα Χαλκιά 70
15385 Χαλκιάς, ο 70
15386 Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου 249
15387 Χρυσοχώριον, το 249
15388 Τοπική Κοινότητα Ψαρίου 498
15389 Άγιος Νικόλαος, ο 13
15390 Κάτω Μέρη, τα 24
15391 Ψάριον, το 461
15392 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΑΣ 666
15393 Τοπική Κοινότητα Αγίου Σώστου 108
15394 Άγιος Σώστης, ο 100
15395 Τσουράκι, το 8
15396 Τοπική Κοινότητα Αμπελιώνας 110
15397 Αμπελιώνα, η 110
15398 Τοπική Κοινότητα Κακαλετρίου 89
15399 Κακαλέτριον, το 77
15400 Μαρίνα, η 12
15401 Τοπική Κοινότητα Νέδας 86
15402 Νέδα, η 86
15403 Τοπική Κοινότητα Πέτρας 71
15404 Πέρα Ρούγα, η 25
15405 Πέτρα, η 46
15406 Τοπική Κοινότητα Σκληρού 55
15407 Πανοχώρι, το 18
15408 Σκληρός, ο 37
15409 Τοπική Κοινότητα Στασίμου 68
15410 Στάσιμον, το 68
15411 Τοπική Κοινότητα Συρρίζου 79
15412 Διμάνδρα, η 43
15413 Σύρριζον, το 36
15414 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 3.396
15415 Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 135
15416 Ανθούσα, η 135
15417 Τοπική Κοινότητα Ζευγολατείου 347
15418 Ζευγολατείον, το 347
15419 Τοπική Κοινότητα Καλλιρόης 279
15420 Καλλιρρόη, η 279
15421 Τοπική Κοινότητα Μαγούλας 97
15422 Μαγούλα, η 97
15423 Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά 1.248
15424 Μελιγαλάς, ο 1.248
15425 Τοπική Κοινότητα Μίλα 74
15426 Κάστρον, το 8
15427 Μίλα, το 66
15428 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Ιθώμης 240
15429 Κροντηρές, ο 21
15430 Νεοχώριον, το 219
15431 Τοπική Κοινότητα Πολίχνης 188
15432 Πολίχνη, η 188
15433 Τοπική Κοινότητα Σκάλας 437
15434 Σκάλα, η 259
15435 Σταθμός, ο 178
15436 Τοπική Κοινότητα Στενυκλάρου 47
15437 Στενύκλαρος, ο 47
15438 Τοπική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων 304
15439 Τσουκαλαίικα, τα 304
15440 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2.202
15441 Τοπική Κοινότητα Ανδανίας 114
15442 Ανδανία, η 114
15443 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 71
15444 Καλύβια, τα 71
15445 Τοπική Κοινότητα Κατσαρού 384
15446 Κατσαρός, ο 384
15447 Τοπική Κοινότητα Λουτρού 114
15448 Λουτρόν, το 114
15449 Τοπική Κοινότητα Μερόπης 598
15450 Αλλαγή, η 98
15451 Μερόπη, η 479
15452 Μούστα, η 21
15453 Τοπική Κοινότητα Οιχαλίας 394
15454 Οιχαλία, η 394
15455 Τοπική Κοινότητα Πεύκου 80
15456 Αγριλιές, οι 18
15457 Πεύκον, το 62
15458 Τοπική Κοινότητα Σιάμου 116
15459 Σιάμον, το 116
15460 Τοπική Κοινότητα Σολακίου 110
15461 Σολάκιον, το 110
15462 Τοπική Κοινότητα Φίλια 221
15463 Φίλια, το 221
15464 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Έδρα: Πύλος, η) 21.376
15465 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ 4.334
15466 Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου 192
15467 Ακριτοχώριον, το 192
15468 Τοπική Κοινότητα Βασιλιτσίου 613
15469 Άγιος Γεώργιος, ο 13
15470 Βασιλίτσιον, το 502
15471 Κούκουρας, ο 33
15472 Λακούλες, οι 7
15473 Λιβαδάκια, τα 36
15474 Φανερωμένη, η 22
15475 Τοπική Κοινότητα Βουναρίων 179
15476 Βουνάρια, τα 163
15477 Γιαλικά, τα 16
15478 Τοπική Κοινότητα Καπλανίου 163
15479 Εξοχικόν, το 31
15480 Ζιζάνιον, το 56
15481 Καπλάνιον, το 76
15482 Τοπική Κοινότητα Κόμπων 107
15483 Κόμποι, οι 93
15484 Περούλια, τα 14
15485 Τοπική Κοινότητα Κορώνης 1.403
15486 Κορώνη, η 1.390
15487 Ρίον, το 13
15488 Τοπική Κοινότητα Υαμείας 122
15489 Υάμεια, η 122
15490 Τοπική Κοινότητα Φαλάνθης 181
15491 Μυστράκιον, το 12
15492 Φαλάνθη, η 99
15493 Χωματερόν, το 70
15494 Τοπική Κοινότητα Χαρακοπίου 796
15495 Αγία Τριάδα, η 38
15496 Άγιος Ισίδωρος, ο 17
15497 Άγιος Ιωάννης, ο 15
15498 Κοτρωνάκια, τα 8
15499 Μυρτιά, η 20
15500 Ποταμιά, η 20
15501 Χαρακοπιό, το 678
15502 Τοπική Κοινότητα Χρυσοκελλαριάς 578
15503 Άγιοι Ανάργυροι, οι 35
15504 Χρυσοκελλαριά, η 543
15505 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 2.585
15506 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 384
15507 Αμουλάκι, το 13
15508 Δεντρούλια, τα 0
15509 Ευαγγελισμός, ο 234
15510 Καβουριανό, το 24
15511 Καμάρια, τα 108
15512 Παλιάλωνα, τα 5
15513 Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου 55
15514 Βαράκες, οι 32
15515 Καινούργιον Χωρίον, το 23
15516 Τοπική Κοινότητα Λαχανάδας 146
15517 Ασπροχόρτι, το 10
15518 Λαχανάδα, η 136
15519 Νεραντζιές, οι 0
15520 Τοπική Κοινότητα Μεθώνης 1.223
15521 Γεφύρι, το 16
15522 Κοκκινιά, η 13
15523 Κρητικά, τα 6
15524 Μεθώνη, η 1.107
15525 Σαπιέντζα, η (νησίς) 2
15526 Τάπια, η 79
15527 Τοπική Κοινότητα Φοινίκης 103
15528 Λάμπες, οι 6
15529 Φοινίκη, η 97
15530 Τοπική Κοινότητα Φοινικούντος 674
15531 Αγία Μαρίνα, η (νησίς) 0
15532 Ανεμόμυλος, ο 24
15533 Γριζόκαμπος, ο 25
15534 Λούτσα, η 13
15535 Σχίζα, η (νησίς) 0
15536 Φοινικούς, ο 589
15537 Χουνάκια, τα 23
15538 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5.247
15539 Δημοτική Κοινότητα Χώρας 3.645
15540 Στυλιανός, ο 44
15541 Χώρα, η 3.601
15542 Τοπική Κοινότητα Αμπελοφύτου 263
15543 Αμπελόφυτον, το 263
15544 Τοπική Κοινότητα Κορυφασίου 467
15545 Κορυφάσιον, το 456
15546 Πισάσκιον, το 11
15547 Τοπική Κοινότητα Μεταξάδας 116
15548 Μεταξάδα, η 104
15549 Ποταμιά, η 0
15550 Σταυρός, ο 12
15551 Τοπική Κοινότητα Μυρσινοχωρίου 205
15552 Μυρσινοχώριον, το 205
15553 Τοπική Κοινότητα Παλαιού Λουτρού 25
15554 Παλαιόν Λουτρόν, το 25
15555 Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 461
15556 Πετροχώριον, το 157
15557 Ρωμανός, ο 304
15558 Τοπική Κοινότητα Φλεσιάδος 65
15559 Φλεσιάς, η 65
15560 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1.472
15561 Τοπική Κοινότητα Βλαχοπούλου 889
15562 Βλαχόπουλον, το 820
15563 Κούμαρον, το 69
15564 Τοπική Κοινότητα Μανιακίου 106
15565 Μανιάκιον, το 37
15566 Τουλούπα Χάνι, το 69
15567 Τοπική Κοινότητα Μαργελίου 54
15568 Μαργέλιον, το 54
15569 Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως 333
15570 Μεταμόρφωσις, η 333
15571 Τοπική Κοινότητα Παπαφλέσσα 90
15572 Άγιοι Απόστολοι, οι 15
15573 Κοντογόνιον, το 26
15574 Παπαφλέσσας, ο 49
15575 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ 5.270
15576 Δημοτική Κοινότητα Πύλου 2.771
15577 Γιάλοβα, η 286
15578 Ελαιόφυτον, το 81
15579 Παλαιόνερον, το 19
15580 Πύλος, η 2.338
15581 Σφακτηρία, η (νησίς) 0
15582 Σχινόλακκα, η 47
15583 Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων 99
15584 Αμπελόκηποι, οι 35
15585 Κάτω Αμπελόκηποι, οι 64
15586 Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 216
15587 Γλυφάδα, η 216
15588 Τοπική Κοινότητα Ικλαίνης 311
15589 Ίκλαινα, η 311
15590 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 672
15591 Αραπόλακκα, η 35
15592 Καλλιθέα, η 637
15593 Τοπική Κοινότητα Κυνηγού 257
15594 Βοζικέικα, τα 13
15595 Κυνηγός, ο 244
15596 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 154
15597 Μεσοχώριον, το 154
15598 Τοπική Κοινότητα Παππουλίων 188
15599 Παππούλια, τα 106
15600 Πλάτανος, ο 82
15601 Τοπική Κοινότητα Πηδάσου 166
15602 Πήδασος, η 166
15603 Τοπική Κοινότητα Πύλας 146
15604 Μπαλοδημαίικα, τα 27
15605 Πύλα, η 119
15606 Τοπική Κοινότητα Χωματάδας 290
15607 Περιβολάκια, τα 126
15608 Χωματάδα, η 164
15609 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 2.468
15610 Τοπική Κοινότητα Κουκκουνάρας 572
15611 Κουκκουνάρα, η 129
15612 Στενωσιά, η 443
15613 Τοπική Κοινότητα Κρεμμυδίων 499
15614 Κρεμμύδια, τα 499
15615 Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου 302
15616 Μεσοπόταμος, ο 302
15617 Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου 369
15618 Σουληνάριον, το 369
15619 Τοπική Κοινότητα Χανδρινού 726
15620 Πλατανόβρυση, η 61
15621 Χανδρινός, ο 665
15622 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (Έδρα: Κυπαρισσία, η) 27.926
15623 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ 2.077
15624 Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας 59
15625 Νέα Αγριλιά, η 59
15626 Τοπική Κοινότητα Αετού 397
15627 Αετός, ο 397
15628 Τοπική Κοινότητα Αρτικίου 24
15629 Αρτίκιον, το 24
15630 Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου 82
15631 Γλυκορρίζιον, το 82
15632 Τοπική Κοινότητα Καμαρίου 64
15633 Καμάριον, το 64
15634 Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσης 126
15635 Κεφαλόβρυση, η 117
15636 Τσερτσαίικα, τα 9
15637 Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου 1.081
15638 Αγιάννης, ο 6
15369 Άγιος Δημήτριος, ο 34
15640 Κοπανάκι, το 947
15641 Ριζοχώριον, το 77
15642 Τρουπακέικα, τα 17
15643 Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 39
15644 Κρυονέριον, το 39
15645 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου 55
15646 Μοναστήριον, το 55
15647 Τοπική Κοινότητα Πολυθέας 116
15648 Πολυθέα, η 116
15649 Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου 34
15650 Σιτοχώριον, το 34
15651 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 2.025
15652 Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής 298
15653 Αγαλιανή, η 203
15654 Βλασσάδα, η 38
15655 Ξυφάρα, η 12
15656 Παλιοβλασσάδα, η 12
15657 Πηγαδούλια, τα 33
15658 Τοπική Κοινότητα Αυλώνος 140
15659 Αυλών, ο 122
15660 Πανόραμα, το 17
15661 Πτέρη, η 1
15662 Τοπική Κοινότητα Βανάδας 49
15663 Βανάδα, η 49
15664 Τοπική Κοινότητα Ελαίας 283
15665 Αγιαννάκης, ο 37
15666 Ελαία, η 227
15667 Φόνισσα, η 19
15668 Τοπική Κοινότητα Καλιτσαίνης 12
15669 Καλίτσαινα, η 12
15670 Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού 777
15671 Άνω Καλόν Νερόν, το 49
15672 Βουνάκι, το 5
15673 Δρεκολαίικα, τα 21
15674 Κάκκαβας, ο 90
15675 Καλόν Νερόν, το 577
15676 Μάρμαρο, το 17
15677 Στάση Σιδηροκάστρου, η 18
15678 Τοπική Κοινότητα Καρυών 64
15679 Καρυαί, αι 64
15680 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων 123
15681 Πλατάνια, τα 123
15682 Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 68
15683 Πρόδρομος, ο 68
15684 Τοπική Κοινότητα Σιδηροκάστρου 211
15685 Σιδηρόκαστρον, το 211
15686 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 7.945
15687 Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων 5.580
15688 Άγιος Στέφανος, ο 27
15689 Βατιάς, ο 12
15690 Βρομονέριον, το 36
15691 Βρυσόμηλος, ο - Αγία Σωτήρα, η 2
15692 Γαργαλιάνοι, οι 4.980
15693 Κάναλος, ο 81
15694 Κοκκινοχωραφά, η 5
15695 Λαγκούβαρδος, ο 110
15696 Λιβάρτζι, το 5
15697 Πελεκητός, ο 70
15698 Πηγάδια, τα 49
15699 Ρίκια, τα 70
15700 Χοχλαστή, η 133
15701 Τοπική Κοινότητα Βάλτας 277
15702 Βάλτα, η 277
15703 Τοπική Κοινότητα Λεύκης 224
15704 Λεύκη, η 127
15705 Τραγάνα, η 97
15706 Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως 736
15707 Γεφυράκι, το 5
15708 Μαραθόπολις, η 653
15709 Μπάρλα, η 50
15710 Νεροβίγλι, το 28
15711 Πρώτη, η (νησίς) 0
15712 Τοπική Κοινότητα Μουζακίου 310
15713 Μουζάκιον, το 310
15714 Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας 771
15715 Πύργος, ο 771
15716 Τοπική Κοινότητα Φλόκας 47
15717 Φλόκα, η 47
15718 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 7.857
15719 Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας 5.858
15720 Βαθύ, το 24
15721 Καρτελάς, ο 42
15722 Κυπαρισσία, η 5.208
15723 Μαύρη Λίμνα, η 16
15724 Μεμί, το 205
15725 Μεταλλείο, το 38
15726 Μπλεμενιάνοι, οι 29
15727 Μύλοι, οι 52
15728 Ρουζάκιον, το 74
15729 Σεργιάνι, το 21
15730 Τερψιθέα, η 89
15731 Φαρμάκα, η 60
15732 Τοπική Κοινότητα Αρμενιών 320
15733 Αρμενιοί, οι 320
15734 Τοπική Κοινότητα Βρυσών 133
15735 Βρύσαι, αι 133
15736 Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας 81
15737 Καρβούνιον, το 27
15738 Μουριατάδα, η 54
15739 Τοπική Κοινότητα Μύρου 16
15740 Αλιμάκιον, το 7
15741 Μύρον, το 9
15742 Τοπική Κοινότητα Ξηροκάμπου 53
15743 Ξηρόκαμπος, ο 53
15744 Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου 211
15745 Περδικονέριον, το 211
15746 Τοπική Κοινότητα Ραχών 191
15747 Ράχαι, αι 191
15748 Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 508
15749 Σπηλιά, η 508
15750 Τοπική Κοινότητα Στασιού 160
15751 Στασιόν, το 160
15752 Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας 326
15753 Λιθαρορίξι, το 14
15754 Φαρακλάδα, η 312
15755 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ 385
15756 Τοπική Κοινότητα Καλογερεσίου 32
15757 Καλογερέσιον, το 32
15758 Τοπική Κοινότητα Λαντζουνάτου 22
15759 Λαντζουνάτον, το 22
15760 Τοπική Κοινότητα Λυκουδεσίου 34
15761 Κλώνιον, το 7
15762 Λυκουδέσιον, το 27
15763 Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου 109
15764 Παλαιά Βρύση, η 3
15765 Ραπτόπουλον, το 106
15766 Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 78
15767 Δάρας, ο 20
15768 Ροδιά, η 58
15769 Τοπική Κοινότητα Σελλά 76
15770 Άνυδρον, το 2
15771 Σελλάς, ο 74
15772 Τοπική Κοινότητα Τριπύλας 34
15773 Τριπύλα, η 34
15774 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 7.637
15775 Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών 6.826
15776 Αγία Κυριακή, η 195
15777 Αγία Πεθαμένη, η 23
15778 Άγριλος, ο 126
15779 Βρύσες, οι 36
15780 Γιόλακα, η 36
15781 Κουντρίον, το 48
15782 Λαγκουβάρδος, ο 59
15783 Λεμπεστενά, τα 85
15784 Λιμενάριον, το 105
15785 Μερολίθι, το 86
15786 Στόμιον, το 32
15787 Φιλιατρά, τα 5.995
15788 Τοπική Κοινότητα Εξοχικού 211
15789 Εξοχικόν, το 211
15790 Τοπική Κοινότητα Μάλης 67
15791 Μάλη, η 67
15792 Τοπική Κοινότητα Πλάτης 77
15793 Πλάτη, η 77
15794 Τοπική Κοινότητα Χαλαζονίου 155
15795 Χαλαζόνιον, το 155
15796 Τοπική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως 301
15797 Χριστιανούπολις, η 301