Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Συζυγικαί τρυφερότητες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Συζυγικαὶ τρυφερότητες


Συζυγικαὶ τρυφερότητες.

— Εἶμαι βέβαιος, καϋμένη, πῶς ἂν ἀπέθνησκα, ἠμποροῦσες νὰ ὑπανδρευθῇς καὶ αὐτὸν τὸν Σατανᾶν, μόνον καὶ μόνον διὰ νὰ ἰδῇς ἂν θὰ τὸν ὑποτάξῃς εἰς τὴν θέλησίν σου.

— Θὰ τὸ ἔκαμνα βεβαίως, κύριε μου, ἐὰν ὁ νόμος ἐπέτρεπε νὰ νυμφεύεται ἡ γυνὴ τὸν πατέρα τοῦ πρῴην συζύγου της.