Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Τηνιάς

Από Βικιθήκη
Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:
ΤηνιάςΤΗΝΙΑΣ
ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΛΛΑΣ
(Κατὰ τὸ ποίημα «Πρὸ τῆς Παναγίας» τοῦ κυρίου Ἀχιλ. Παράσχου).

ΡΑΨῼΔΙΑ Α΄.
Ἀπὸ τοῦ ἀτμοπλοίου ἐν τῷ ἀνυπάρκτῳ λιμένι τῆς Τήνου.

Στὴ ξακουστή σου ἔρχομαι καὶ πάλι ἐκκλησία
Νὰ ἰδῶ τοῦ κόσμου τοὺς τρελλούς, καλή μου Παναγία.
Ἀλλά... φουσκόν' ἡ θάλασσα, τὰ κύματ' ἀγριεύουν
Καὶ νὰ μᾶς πνίξουνε ἐμπρὸς 'στῆ χάρι σου γυρεύουν.
Ἃχ! πρόφθασε, ἡ εἰκόνα σου τὸ θαῦμά της ἃς κάνῃ,
Μὴ τύχῃ καὶ φουντάρωμε ἐδὼ εἰς τὸ λιμάνι!


ΡΑΨῼΔΙΑ B΄.

Ἐπὶ τῆς ἀποβάθρας ὡς ἐκ θαύματος.

Ἐβγῆκα ἔξω μούσκευμα, χρυσῆ μου Παναγία,
Λυωμένος ἀπ' τὸν τρόμο μου καὶ τὴ ψυχρολουσία.
Τί θόρυβος! καὶ τί βοή! Λυπήσου Δέσποινά μου!
Ἔχασα τὸ μπαοῦλο μου... 'πᾶνε τὰ πράγματά μου...
Μ' ἀπὸ τὰ χέρια σῶσέ με ἐδὼ ἑνὸς βαρκάρη
Ποῦ τὸ 'πουκάμισο ζητεῖ γιὰ ναῦλο νὰ μοῦ πάρῃ!
ΡΑΨῼΔΙΑ Γ΄.

Ἐν τῇ ὁδῷ διὰ μέσου τοῦ πλήθους.

Ἅχ! Παναγιά μου ἡ χάρι σου ἐδὼ ἄς με γλυτώσῃ
Τ' ἀνθρωποστοίβαγμα αὐτὸ κοντεύει νὰ με λυώσῃ.
Κουτσοί, στραβοί, κουλοί, ζουρλοί, μοῦ πέρνουνε τ' αὐτιά μου!
Νά, νά, μὲ ἐξενύχιασαν!... Θὰ χάσω τὰ μυαλά μου!..
Βοήθεια!.. μὲ πλακόνουνε κασέλλαις, ῥοῦχα, μπόγοι...
Καὶ μέσ’ ’στὴ σύγχυσι αὐτὴ μοῦ κλέβουν τὸ 'ρωλόγι!..
ΡΑΨῼΔΙΑ Δ΄.

Εἰς τὰ χέρια τῶν ἐπιτρόπων του ναοῦ

Ἅχ! Παναγιά μου τόσα θαύματά σου κάνεις,
Κολλᾶς ποδάρια, χέρια, μύταις τῶν ἀνθρώπων.
Μὰ τὸ καλλίτερό σου θαῦμα μὴν ξεχάνῃς,
Κόψε τὰ χέρια καὶ τὰ δυὸ τῶν Ἐπιτρόπων,
Γιατὶ, νὰ ξέρῃς! μὲ 'μισὸ ἂν μείνουν χέρι,
Στὸ λέω παστρικὰ, δέν σε συμφέρει!...


ΡΑΨῼΔΙΑ Ε΄.
Ἐπὶ τοῦ ἀτμοπλοίου ἀποπλέοντος τῆς Τήνου.

Φεύγω 'γδυμένος, νηστικὸς, μὲ τὸ ψυχὴ στὸ στόμα!
Θαῦμα, πῶς δὲν τρελλάθηκα μοῦ φαίνεται ἀκόμα!
Κι' αὐτὸ καλό! Σ' εὐγνωμονῶ λοιπὸν τὸ κάτω-κάτω
Καὶ...Δέσποινά μου, ἔχε γειά! addio del passato!
Σὲ ἐξορκίζω, Παναγιά, καὶ σκλάβος σου νὰ γίνω,
Ἀξίωσέ μ' ἄλλη φορὰ νὰ ... μὴν ἐλθῶ στὴ Τῆνο!!

Μαρτίου 25.

Σατανᾶς