Αθηναΐς/Α/2/Αίνιγμα

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 2
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 2
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Αἴνιγμα


ΑΙΝΙΓΜΑ Γ΄.

Θεὰ εἶμαι τῶν ἀρχαίων
ὑπὸ ὄνομα ὡραῖον·
ὑπὲρ φύσιν ἐγεννήθην
καὶ ἀμέσως ἀνεπτύχθην,
ἀλλ ἐν τούτοις δὲν ὑπάρχω
καὶ οὐδέποτε ὑπῆρξα·
δύνασαι ὅμως, ἂν θέλῃς.
εἰς τὸ εἶναι νά μὲ φέρῃς,
κατὰ ἕνα, ἂν αὐξήσῃς
τ’ ἀπαρτίζοντά με μέλη,
συνεπῶς δὲ καὶ τὸν τόνον
εἰς τὸ μέσον μου ἂν φέρῃς·
τότε φίλε σὲ ὁρκίζω
εἰς ἐμὲ νὰ κατοικήσῃς,
ἐπειδὴ μὲ πᾶν ὡραῖον
μὲ ἐπροίκισεν ἡ φύσις.