Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άλλος θεός μου φαίνεται εκείνος

Από Βικιθήκη
Άλλος θεός μου φαίνεται εκείνος
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Αργύρης Εφταλιώτης
Δημοσιεύτηκε στην Εστία, αρ. 729, 17 Δεκεμβρίου 1889. Πρωτότυπο:Φαίνεταί μοι κῆνος


Ἄλλος θεὸς μοῦ φαίνεται ἐκεῖνος ποῦ ἀντικρύ σου
Θωρεῖ τὸ χαμογέλιο σου, κι’ ἀκούγει τὴ φωνή σου.
Κ’ ἐμένα μεσ’ ’ς τὰ στήθια μου ἐπήδηξ’ ἡ καρδιά μου,
Καθὼς σ’ ἐπρωτοκύτταξα, καὶ πιάσθηκ’ ἡ λαλιά μου.
Γλῶσσα δὲν εἶχα για ’μιλιά, στὸ αἶμα μου μιὰ λαῦρα
Λεπτὴ ἐκρυφοχύθηκε, τὰ ἔβλεπα ὅλα μαῦρα.
Δὲν ἄκουγα παρὰ βοητό, πετοῦσα σὰν τὸ ψάρι,
Ὁ ἵδρος μ’ ἐπερέχυνε, καὶ σὰν ξηρὸ χορτάρι
Χλωμὴ σὰν σ'ἐθωροῦσα,
Δὲν ἤξερ’ ἂν ἀπέθανα, ἢ ἂν ἀκόμα ζοῦσα.