Ύμνοι και Επιθαλάμια

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηΎμνοι - Επιθαλάμια
H. T. Wharton (1895), αποσπάσματαΎμνοι[Επεξεργασία]

Απόσπασμα 2 - Ωδή εις Ανακτορία[Επεξεργασία]

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει
[5]καὶ γελαίσας ἰμέροεν. τό μ᾽ ἦ μάν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν.
ὢς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽, ὤς με φώνη-
σ᾽ οὖδεν ἔτ᾽ εἴκει,
ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον
[10]δ᾽ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμακεν,
ὀππάτεσσι δ᾽ οὖδεν ὄρημμ᾽, ἐπιρρόμ-
βεισι δ᾽ ἄκουαι,
ἀ δέ μ᾽ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δέ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
[15]ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύης
φαίνομ᾽ ἔμ᾽ αὔται·
ἀλλὰ πᾶν τόλματον, ἐπεὶ +καὶ πένητα


Απόσπασμα 3[Επεξεργασία]

Αστέρες μέν ἀμφι κάλαν σελάνναν
αἶψ' ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπης
ἀργύρια γᾶν.


Απόσπασμα 4[Επεξεργασία]

...ὀρράνοθεν...
...κατίοισα...
δεῦρύ μ᾽ ἐκ Κρήτας ἐπὶ τόνδε ναῦον
ἄγνον ὄππαι δὴ χάριεν μὲν ἄλσος
[5]μαλίαν, βῶμοι δ᾽ ἔνι θυμιάμε-
νοι λιβανώτω
ἐν δ᾽ ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι᾽ ὔσδων
μαλίνων, βρόδοισι δὲ παῖς ὀ χῶρος
κασσκιάσθ᾽, αἰσθυσσομένων δὲ φύλλων
[10]κῶμα κατέρρει
ἐν δὲ λείμων ἰππόβοτος τέθαλε
ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αἰ δ᾽ ἄηται
μέλλιχα πνέοισι...

Απόσπασμα 5[Επεξεργασία]

ἔλθε δὴ σὺ στέμματ᾽ ἔλοισα, Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως
συμμεμείχμενον θαλίαισι νέκταρ
οἰνοχόεισα.

Απόσπασμα 6[Επεξεργασία]

Ἤ σε Κύπρος καὶ Πάφος ἢ Πάνορμος.

Απόσπασμα 7[Επεξεργασία]

Σοὶ δ' ἔγω λεύκας ἐπὶ βῶμον αἶγος
. . .
κἀπιλείψω τοι...

Κέλομαι σε, Γογγύλα[Επεξεργασία]

κέλομαι σ᾽ ἀείδην
Γογγύλαν Ἄβανθι λάβοισα μα...
πᾶκτιν, ἆς σε δηὖτε πόθος τ...
ἀμφιπόταται
[5]τὰν κάλαν· ἀ γὰρ κατάγωγις αὔτας σ᾽
ἐπτόαισ᾽ ἴδοισαν, ἔγω δὲ χαίρω·
καὶ γὰραὔτα δήποτ᾽ ἐμέμφετ᾽ ἄγνα
Κυπρογένηα...

Απόσπασμα 9[Επεξεργασία]

Αἴθ' ἔγω, χρυσοστέφαν' Ἀφρόδιτα,
τόνδε τὸν πάλον λαχόην.

Απόσπασμα 10[Επεξεργασία]

Αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα
τὰ σφὰ δοῖσαι.

Απόσπασμα 11 - Ταις έμαις εταίραις[Επεξεργασία]

Τάδε νῦν ἐταίραις
ταῖς ἔμαισι τέρπνα κάλως ἀείσω.

Απόσπασμα 12[Επεξεργασία]

Ὄττινας γὰρ
εὖ θέω, κῆνοί με μάλιστα σίννον-
ται ....

Απόσπασμα 13[Επεξεργασία]

Ἔγω δὲ κήν' ὄτ-
τω τις ἔραται.

Απόσπασμα 14[Επεξεργασία]

Ταῖς κάλαις υμμιν τὸ νόημα τὦμον
οἰ διάμειπτον.

Απόσπασμα 15[Επεξεργασία]

Ἔγων δ' ἐμαύτᾳ
τοῦτο σύνοιδα.

Απόσπασμα 16 - Φίλτατον Γαίας γένος Ὀρράνω τε[Επεξεργασία]

Οἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ᾽ ἐπὶ γᾶν μέλαιναν
ἔμμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν᾽ ὄτ-
τω τις ἔραται·
[5]πάγχυ δ᾽ εὔμαρες σύνετον πόησαι
πάντι τοῦτ᾽, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα
κάλλος ἀνθρώπων Ἐλένα τὸν ἄνδρα
τὸν πανάριστον
καλλίποισ᾽ ἔβα ᾽ς Τροΐαν πλέοισα
[10]κωὐδὲ παῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων
πάμπαν ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ᾽ αὔταν
τὰν ἀ?έκοισαν
Κύπρις· εὔκαμπτον γὰρ...
...
[15]κἄμε νῦν Ἀνακτορίας ὀνέμναι-
σ᾽ οὐ παρεοίσας,
τᾶς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[20]πεσδομάχεντας.

Απόσπασμα 17[Επεξεργασία]

κατ' ἔμον στάλαγμον·
Τὸν δ ἐπιπλάζοντες ἄμοι φέροιεν
καὶ μελεδώναις.

Απόσπασμα 18[Επεξεργασία]

Ἀρτίως μ' ἀ χρυσοπέδιλλος Αὔως.

Απόσπασμα 19[Επεξεργασία]

Πόδας δέ
ποίκιλος μάσλης ἐκάλυπτε, Λύδι-
ον κάλον ἔργον.


Απόσπασμα 26[Επεξεργασία]

Κεῖνον, ῶ χρυσόθρονε Μοῦσ', ἔνισπες
ὕμνον, ἐκ τᾶς καλλιγύναικος ἐσθλᾶς
Τήιος χώρας ὃν ἄειδε τερπνῶς
πρέσβυς ἀγαυός.

Απόσπασμα 27[Επεξεργασία]

σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
μαψυλάκαν γλῶσσαν πεφύλαχθαι.

Απόσπασμα 28 - Θέλω τι τ' είπην[Επεξεργασία]

Α´.
θέλω τί τ᾽ εἴπην, ἀλλά με κωλύει
αἴδως.
Β´.
αἰ δ᾽ ἦχες ἔσλων ἴμερον ἢ κάλων,
καὶ μή τί τ᾽ εἴπην γλῶσσ᾽ ἐκύκα κάκον,
αἴδως κε νῦν σ᾽ οὐκ ἦχεν ὄππατ᾽,
ἀλλ᾽ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίως.

Απόσπασμα 29[Επεξεργασία]

Στᾶθι κἄντα φίλος . . .
καὶ τὰν ἐπ' ὄσσοις ἀμπέτασον χάριν.

Απόσπασμα 30[Επεξεργασία]

Χρύσεοι δ' ἐρέβινθοι ἐπ' ἀϊόνων ἐφύοντο.

Απόσπασμα 31 - Λητώ και Νιόβη[Επεξεργασία]

Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι.

Απόσπασμα 32[Επεξεργασία]

Μνάσεσθαί τινά φαμι καὶ ὔστερον ἄμμεων.

Απόσπασμα 33[Επεξεργασία]

Ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πότα.
Σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεν ἐφαίνεο κἄχαρις.

Απόσπασμα 36[Επεξεργασία]

Οὐκ οἶδ' οττι θέω· δύο μοι τα νοήματα.

Απόσπασμα 37[Επεξεργασία]

Ψαύην δ' οὐ δοκίμοιμ' ὀράνω δύσι πάχεσιν.

Απόσπασμα 38[Επεξεργασία]

Ὠς δὲ παῖς πεδα μάτερα πεπτερύγωμαι.

Απόσπασμα 39[Επεξεργασία]

Ἦρος ἄγγελος ἰμερόφωνος ἀήδων.

Απόσπασμα 40-41[Επεξεργασία]

Ἔρος δηὖτέ μ᾽ ὀ λυσιμέλης δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον,
Ἄτθι, σοὶ δ᾽ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ᾽ Ἀνδρομέδαν πότηι.

Απόσπασμα 42[Επεξεργασία]

Ἔρος δ᾽ ἐτίναξέ μοι
φρένας, ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων.


(Ο Έρωτας μου συντάραξε το νου καθώς) αγέρας
όταν μες στα βουνά μ' ορμή πάνω στα δέντρα πέσει.
Μετάφραση: Ηλ. Βουτιερίδης


Απόσπασμα 44[Επεξεργασία]

χειρόμακτρα δὲ καγγόνων
πορφύρα καταΰτμενα,
καὶ ταῦτα μὲν ἀτιμάσεις,
...ἔπεμψ᾽ ἀπὺ Φωκάας
δῶρα τίμια λαγγόνων.

Απόσπασμα 45[Επεξεργασία]

Ἄγε δὴ χέλυ δῖά μοι
φωνάεσσα γένοιο.

Απόσπασμα 46[Επεξεργασία]

Κἀπάλαις ὑποθύμιδας
πλέκταις ἀμπ' ἀπάλᾳ δέρα

Απόσπασμα 47[Επεξεργασία]

Γέλλως παιδοφιλωτέρα.

Απόσπασμα 48[Επεξεργασία]

ἦλθες, κάλ' ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾿ ἐμαιόμαν,
ὂν δ᾿ ἔφλυξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθωι
χαῖρε πόλλα . . ἰσάριθμά τε τῶι χρόνωι

Απόσπασμα 50[Επεξεργασία]

Ἔγω δ' ἐπὶ μαλθάκαν
τύλαν σπολέω μέλεα.

Απόσπασμα 51[Επεξεργασία]

κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν
κράτηρ ἐκέκρατ᾽,
Ἔρμαις δ᾽ ἔλων ὄλπιν θέοισ᾽ ἐοινοχόησε.
κῆνοι δ᾽ ἄρα πάντες
[5]καρχάσι᾽ ἦχον
κἄλειβον· ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα
τῶι γάμβρωι.

Απόσπασμα 52 - Δέδυκε μεν α σελάννα[Επεξεργασία]

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ᾽ ἔρχετ᾽ ὤρα·
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

Απόσπασμα 53[Επεξεργασία]

Πλήρης μὲν ἐφαίνετ᾽ ἀ σελάννα·
αἲ δ᾽ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν

Απόσπασμα 54[Επεξεργασία]

Κρῆσσαί νύ ποτ᾽ ὦδ᾽ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχεντ᾽ ἀπάλοισ᾽ ἀμφ᾽ ἐπόεντα βῶμον
ποίας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι.

Απόσπασμα 55[Επεξεργασία]

Ἄβρα δηὖτε παχήᾳ σπόλᾳ ἀλλόμαν.

Απόσπασμα 56[Επεξεργασία]

Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακινθίνων
[ὐπ' ἀνθέων] πεπυκαδμένον
εὔρην ὤιον.

Απόσπασμα 57[Επεξεργασία]

Ὀφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος.

Απόσπασμα 59[Επεξεργασία]

Ψάπφοι, τί τὰν πολύολβον Ἀφρόδιταν;

Απόσπασμα 60[Επεξεργασία]

Δεῦτέ νυν, ἄβραι Χάριτες, καλλίκομοί τε Μοῖσαι.

Απόσπασμα 62 - Κατθνάσκει, Κυθέρηα[Επεξεργασία]

κατθνάσκει, Κυθέρη᾿, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεῖμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.

Απόσπασμα 64[Επεξεργασία]

Ἔλθοντ' εξ ὀράνω πορφυρίαν ἔχοντα περθέμενον χλάμυν.

Απόσπασμα 65[Επεξεργασία]

Βροδοπάχεες ἄγναι Χάριτες, δεῦτε Δίος κόραι.

Απόσπασμα 67[Επεξεργασία]

Πόλλα δ' ἀνάριθμα
ποτήρια καλαίφις.

Απόσπασμα 68 - Κατθάνοισα δε κείσηι[Επεξεργασία]

Κατθάνοισα δὲ κείσηι οὐδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν
ἔσσετ᾿ οὐδὲ †ποκ᾿† ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχηις βρόδων
τὼν ἐκ Πιερίας, ἀλλ᾿ ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμωι
φοιτάσηις πεδ᾿ ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.

Απόσπασμα 69[Επεξεργασία]

Οὐδ' ἴαν δοκίμοιμι προσίδοισαν φάος ἀλίω
ἔσσεσθαι σοφίαν πάρθενον εἰς οὐδένα πω χρόνον
τοιαύταν.

Απόσπασμα 70[Επεξεργασία]

Τίς δ' ἀγροιῶτίς τοι θέλγει νόον,
οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκε' ἔλκην ἐπὶ τῶν σφύρων;

Απόσπασμα 73[Επεξεργασία]

Αὐτὰρ ὀραῖαι στεφανηπλόκευν.

Απόσπασμα 75[Επεξεργασία]

ἀλλ᾽ ἔων φίλος ἄμμι λέχος ἄρνυσο νεώτερον·
οὐ γὰρ τλάσομ᾽ ἔγω συνοίκην ἔοισα γεραιτέρα.

Απόσπασμα 76[Επεξεργασία]

Εὐμορφοτέρα, Μνασιδίκα, τᾶς ἀπάλας Γυρίννως.

Απόσπασμα 78 - Συ δε στεφάνοις, Ω Δίκα[Επεξεργασία]

σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ᾿ ἐράτοις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτω συναέρραισ᾿ ἀπάλαισι χέρσιν·
εὐάνθεα γὰρ δὴ πέλεται, καὶ Χάριτες μάκαιραι
μᾶλλον ποτόρην, ἀστεφανώτοισι δ᾿ ἀπυστρέφονται.

Απόσπασμα 79[Επεξεργασία]

Ἐγὼ δὲ φίλημ' ἀβροσύναν, καί μοι τὸ λάμπρον
ἔρος ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχεν.

Απόσπασμα 83[Επεξεργασία]

Δαύοις ἀπάλας ἐτάρας
ἐν στήθεσιν ...

Απόσπασμα 84[Επεξεργασία]

Δεῦρο δηὖτε Μοῖσαι, χρύσιον λίποισαι.

Απόσπασμα 85 - Κλεΐς[Επεξεργασία]

Ἔστι μοι κάλα πάϊς, χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρην ἔχοισα μόρφαν, Κλῆϊς' ἀγαπάτα,
ἀντί τᾶς ἔγω οὐδὲ Λυδίαν παῖσαν οὐδ' ἔρανναν.

Απόσπασμα 87[Επεξεργασία]

Ζὰ δ' ἐλεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ.

Τεθνάκην δ' αδόλως θέλω[Επεξεργασία]

...
τεθνάκην δ᾽ ἀδόλως θέλω.
ἄ με ψισδομένα κατελίμπανεν
πόλλα, καὶ τόδ᾽ ἔειπέ [μοι·
[5]«ὤιμ᾽ ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν,
Ψάπφ᾽· ἦ μάν σ᾽ ἀέκοισ᾽ ἀπυλιμπάνω.»
τὰν δ᾽ ἔγω τάδ᾽ ἀμειβόμαν·
«χαίροισ᾽ ἔρχεο κἄμεθεν
μέμναισ᾽, οἶσθα γάρ, ὤς <σ>ε πεδήπομεν.
[10]αἰ δὲ μή, ἀλλά σ᾽ ἔγω θέλω
ὄμναισαι [. . .]δ[. . .]θεαι,
...καὶ κάλ᾽ ἐπάσχομεν·
πόλλοις γὰρ στεφάνοις ἴων
καὶ βρόδων πλοκίων τ᾽ ὔμοι
[15]καὶ...παρ᾽ ἔμοι περεθήκαο
καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ᾽ ἀπάλαι δέραι
ἀνθέων ἐράτων πεποημέναις.
καὶ πόλλωι λιπάρως μύρωι
[20]βρενθείωι τε κάλον χρόα
ἐξαλείψαο καὶ βασιληίωι,
καὶ στρώμναν ἐπὶ μολθάκαν
ἀπάλαν...
ἐξίης πόθον...
[25]κωὔτε τις...οὔτε τι
ἶρων οὐδ᾽ ὐ...
ἔπλετ᾽, ὄπποθεν ἄμμες ἀπέσκομεν·

Απόσπασμα 90 - Γλύκηα μάτερ[Επεξεργασία]

Γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον
πόθωι δάμεισα παῖδος βραδίναν δι᾽ Ἀφροδίταν.


Γλυκιά μου μάνα, δεν μπορώ στον αργαλιό να υφαίνω.
αγάπη μ' έπιασε βαριά για νιό χαριτωμένο.
Μετάφραση: Σιμ. Μενάρδος


Επιθαλάμια[Επεξεργασία]

Απόσπασμα 91 - Υμήναον[Επεξεργασία]

Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον,
ὐμήναον,
ἀέρρατε, τέκτονες ἄνδρες·
ὐμήναον.
[5]γάμβρος ἔρχεται ἶσος Ἄρευι,
ὐμήναον,
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων.
ὐμήναον.

Απόσπασμα 92[Επεξεργασία]

Πέρροχος, ὠς ὄτ' ἄοιδος ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποισιν.

Απόσπασμα 93[Επεξεργασία]

οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρωι ἐπ᾽ ὔσδωι,
ἄκρον ἐπ᾽ ἀκροτάτωι, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες·
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐδύναντ᾽ ἐπίκεσθαι

Απόσπασμα 94[Επεξεργασία]

Οἴαν τὰν υάκινθον ἐν οὔρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δ' ἐπιπορφύρει ἄνθος.

Απόσπασμα 95 - Έσπερε, πάντα φέρηις[Επεξεργασία]

Ἔσπερε, πάντα φέρηις, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ᾽ αὔως,
φέρηις ὄιν,
φέρηις αἶγα, φέρηις ἄπυ μάτερι παῖδα.

Απόσπασμα 96 - Αειπάρθενος έσσομαι[Επεξεργασία]

...
Φοίβωι χρυσοκόμαι, τὸν ἔτικτε Κόω κόρα
μίγεισ᾽ εὐρυβίαι Κρονίδαι μεγαλωνύμωι
Ἄρτεμις δὲ θέων μέγαν ὄρκον ἐπώμοσε
[5]νὴ τὰν σὰν κεφάλαν, ἀϊπάρθενος ἔσσομαι
ἄδμης οἰοπόλων ὀρέων κορύφαισ᾽ ἔπι
θηρεύοισ᾽· ἄγι καὶ τάδε νεῦσον ἔμαν χάριν.
ὢς εἶπ᾽· αὐτὰρ ἔνευσε θέων μακάρων πάτηρ.
πάρθενον δ᾽ ἐλαφάβολον ἀγροτέραν θέοι
[10]ἄνθρωποί τε κάλεισιν ἐπωνύμιον μέγα.
κήναι λυσιμέλης Ἔρος οὐδάμα πίλναται·

Αριγνώτα[Επεξεργασία]

...
...ἀπὺ Σαρδίων
πόλλακι τυῖδε νῶν ἔχοισα.
ὠς πεδεζώομεν· βεβάως ἔχεν
σὲ θέαισ᾽ ἰκέλαν Ἀρι-
[5]γνώτα, σᾶι δὲ μάλιστ᾽ ἔχαιρε μόλπαι.
νῦν δὲ Λύδαισιν ἐνπρέπεται γυναί-
κεσσιν, ὠς ὄτ᾽ ἀελίω
δύντος ἀ βροδοδάκτυλος σελάννα
πάντα περρέχοισ᾽ ἄστρα, φάος δ᾽ ἐπί-
[10]σχει θάλασσαν ἐπ᾽ ἀλμύραν
ἴσως καὶ πολυανθέμοις ἀρούραις.
ἀ δ᾽ ἐέρσα κάλα κέχυται, τεθά-
λαισι δὲ βρόδα κἄπαλ᾽ ἄν-
θρυσκα καὶ μελίλωτος ἀνθεμώδης.
[15]πόλλα δὲ ζαφοίταισ᾽ ἀγάνας ἐπι-
μνάσθεισ᾽ Ἄτθιδος ἰμέρωι
λέπταν ποι φρένα, κῆρ δ᾽ ἄσα βόρηται.

Απόσπασμα 98[Επεξεργασία]

Θυρώρῳ πόδες ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόηα,
πίσυγγοι δὲ δέκ' ἐξεπόνασαν.

Απόσπασμα 99 - Όλβιε γάμβρε[Επεξεργασία]

Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος ὠς ἄραο
ἐκτετέλεστ᾽, ἔχηις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο.
σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα δ᾽ ἐστί, νύμφα,
μέλλιχ᾽, ἔρος δ᾽ ἐπ᾽ ἰμέρτωι κέχυται προσώπωι.
[5]...τετίμακ᾽ ἔξοχά σ᾽ Ἀφροδίτα.


Γαμπρέ καλότυχε, έγινεν, ο γάμος σου ως ποθούσες,
κι είναι δική σου η κορασιά, που τόσον αγαπούσες.
.................................................
Χαριτωμένη έχεις ειδή κι όμορφα μάτια, νύφη,
και στο γλυκό σου πρόσωπον είναι ο έρωτας χυμένος
Τόσο πολύ ξεχωριστά σε τίμησε η Αφροδίτη
..................................................
Χαίρε, νυφούλα, κι ακριβέ γαμπρέ, χαίρε περίσσα.
Μετάφραση: Ηλ. Βουτιερίδης


Απόσπασμα 101[Επεξεργασία]

ὀ μὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται κάλος,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσσεται.

Απόσπασμα 102[Επεξεργασία]

Ἦρ' ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι;

Απόσπασμα 103[Επεξεργασία]

Χαίροισα νύμφα, χαιρέτω δ' ὀ γάμβρος.

Απόσπασμα 104[Επεξεργασία]

τίωι σ᾿, ὦ φίλε γάμβρε, κάλως ἐικάσδω;
ὄρπακι βραδίνωι σε μάλιστ᾿ ἐικάσδω.

Απόσπασμα 106[Επεξεργασία]

Οὐ γαρ ἦν ἀτέρα πάϊς, ὦ γάμβρε, τοιαύτα.

Απόσπασμα 109 - Παρθενία, παρθενία[Επεξεργασία]

-Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ' ἀποίχῃ;
-Οὐκέτι ἥξω πρὸς σέ, οὐκετι ἥξω.

Κύπρι και Νηρήιδες[Επεξεργασία]

Κύπρι καὶ Νηρήιδες, ἀβλάβην μοι
τὸν κασίγνητον δότε τύιδ᾽ ἴκεσθαι,
κὤσσα Ϝοι θύμωι κε θέλη γένεσθαι,
πάντα τελέσθην,
[5]ὄσσα δὲ πρ]όσθ᾽ ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,
ὠς φίλοισι Ϝοῖσι χάραν γένεσθαι,
κὠνίαν ἔχθροισι· γένοιτο δ᾽ ἄμμι
πῆμά τι μήδεις.
τὰν κασιγνήταν δὲ θέλοι πόησθαι
[10]ἔμμορον τίμας, ὀνίαν δὲ λύγραν
ἐκλύοιτ᾽, ὄτοισι πάροιθ᾽ ἀχεύων
τὦμον ἐδάμνα

Πότνια Ήρα[Επεξεργασία]

Πλάσιον δη μ᾽ εὐχομέναι φανείη,
πότνι᾽ Ἤρα, σὰ χαρίεσσα μόρφα,
τὰν ἀράταν Ἀτρέιδαι θέσαν, κλῆ-
τοι βασίληες.
[5]ἐκτελέσσαντες μάλα πόλλ᾽ ἄεθλα,
πρῶτα μὲν πὲρ Ἴλιον, ἔν τε πόντωι,
τύιδ᾽ ἀπορμάθεντες ὄδον περαίνην
οὐκ ἐδύναντο,
πρὶν σὲ καὶ Δί᾽ ἀντίαον κάλεσσαι
[10]καὶ Θυώνας ἰμερόεντα παῖδα·
νῦν δὲ κἄμοι πραϋμένης ἄρηξον
κὰτ τὸ πάλαιον.