Χρήστης:Sarri.greek/πολυτονικό

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Βοήθεια για μεταγραφή σε πολυτονικό[Επεξεργασία]

Sarri.greek. 2019. Μεταγραφή από μονοτονικό σε πολυτονικό.

 • Ανοίγω την 'Επεξεργασία' (χρησιμοποιώ μεγέθυνση 150%, περιστασιακά στην Προεπισκόπηση 200%).
 • Στον browser μου, όταν χρησιμοποιώ το Find (Control+Find) κιτρινίζουν όλοι οι χαρακτήρες ή λέξεις που ψάχνω.

Εννοείται, ότι χρησιμοποιούμε και βαρείες.

 • Κανόνες για τη βαρείαMAKEREF: προσοχή στα: γιατί γιατὶ ἄν Ἄν ἂν Ἂν και το διαζευτικό ἢ Ἢ
 • Δασυνόμενες λέξειες Κανόνες εδώMAKEREF

Προσοχή:

 • Στον browser μου, αν σε κάποια λέξη αντικαταστήσω ΕΝΑ γράμμα, αλλά χρειάζεται αντικατάσταση και ΔΕΥΤΕΡΟ, πρέπει να το κάνω αμέσως, διότι, άπαξ και κάνω αλλαγή σε ένα γράμμα, μετέπειτα, το Find δεν ξαναδείχνει τις αλλαγμένες λέξεις.
 • Ποτέ μα ποτέ replace all. Ένα-ένα τα κοιτάμε.
 • Save συχνά.

Επιθυμητό είναι, η μεταγραφή να γίνεται σε μεγάλο σύνολο κειμένου και όχι σελιδούλα-σελιδούλα.

Εναλλακτικά: αντιγράφω τα κείμενα προς επεξεργασία σε δικό μου Notepad ή κάποιον επεξεργαστή κειμένου (με περισσότερες δυνατότητες Replace, match case).

Νέα ελληνικά[Επεξεργασία]

Προεργασία[Επεξεργασία]

Πρώτο χοντρο-ξεκαθάρισμα. Καλό είναι να γίνεται σαν βασική προκαταρκτική αλλαγή, ΜΑΖΙΚΑ σε μεγάλο σύνολο κειμένου (πολλές σελίδες).
Λέξεις που έχουν ΔΥΟ αλλαγές:

 • ἀπὸ   Ἀπὸ   ἐκεῖ   Ἐκεῖ   ἐγὼ   Ἐγὼ   ἐδῶ   Ἐδῶ   ἀφοῦ   Ἀφοῦ
 • αὐτ+ΒΑΡΕΙΑ

Συχνές λέξεις

 • καὶ   Καὶ   ὕστερ... ὅμως ὅπως ὅταν ὅσ... ὅλ... ἄλλ... εὐχ... οὐρ... ὡστόσο ὥρα ὄχι ἀκόμ... τρεῖς
 • space+τι+space = τί / matchcase Τι+space = Τί (πάντα κανονική οξεία)

Ελέγξτε και αλλάξτε
μοναχικά:

 • space+o+space, = & match case: Ο+space, =
  • ομοίως για ἡ   Ἡ και διαζευτικό με βαρεία
  • οἱ   Οἱ
  • ἂν   Ἂv με βαρεία (υπάρχει και με οξεία)

τελικά, άτονα και τονισμένα

 • ο+space / ό+space / ος, ός, ον = ὸ   ὸς
  • ομοίως για ὴ   ῆ   ὴς   ῆς  οὶ   οὺς   ὶς   ὲς
 • ε+space / εν = (με, σε, δε, θε) ὲv (μεν, δεν)

αρχικά, άτονα και τονισμένα:

 • space+α = ἀ   Ἀ   ἁ   Ἁ & matchcase όλα τα Α
 • space+ά = ἄ   Ἄ   ἅ   Ἅ & matchcase όλα τα Ά
 • ομοίως για το έψιλον,
  • 1. δασεία στο 'ένας' space+εν, space+έν (ἑ   Ἑ   ἕ   Ἕ)
  • 2. και τα υπόλοιπα ἐ   Ἐ   ἔ   Ἔ   ἑ   Ἑ   ἕ   Ἕ
 • όλα τα space+εί = εἶ   Εἶεἴ)

Εργασία[Επεξεργασία]

Ελέγχω α) άτονο β) τονισμένο τα φωνήεντα, με την εξής σειρά: ωυηοαιε Πρώτα τα σπανιότερα. Το ι και το ε τελευταία, γιατί συνδυάζονται συχνά.

ελέγχω τα ωώυύηήοόαάιίεέ και κάνω τις κατάλληλες αλλαγές για κάθε ένα

Πρώτα και τελευταία κοιτάω τις βαρείες.
ὼὺὴὸὰὶὲ ὡὑἡὁἁἱἑ ὥὕἥὅἅἵἕ ὧἷ
          ὩὙἩὉἉἙ ὭὝὍἍἽἝ ῳῃᾳ ῷῇᾷ ἀπὸ
ῶῦῆᾶῖ «’»ὠὐἠὀἀἰἐ ὤὔἤὄἄἴἔ ὦἦἶ
          ἈἘ ἬὌἌἼἜ Ἦ ... ἊἂἢἪ ἐκεῖ ἐδῶ

Αντιπαραβολή[Επεξεργασία]

Προφορική (φωναχτή) αντιπαραβολή με πρωτότυπο.
Εδώ ελέγχονται πλέον και η προηγούμενη δουλειά μας για το πολυτονικό, αλλά και τα ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη, αν υπάρχουν.

Προσοχή[Επεξεργασία]

 • μια μία δυό δύο  
 • του τοῦ της τῆς τους τοὺς των τῶν  
 • πὼς πῶς ποὺ ποῦ  
 • ΔΕΝ χρειάζεται βαρεία πριν από εγκλιτικά (π.χ. μαζί τους)
 • οξεία ή βαρεία στα: γιατί γιατὶ ἄν Ἄν ἂν Ἂν
 • βαρεία στο ἢ Ἢ διαζευτικό
 • curly apostrophe και όχι η τυπογραφική απόστροφος '
 • αν χρειάζεται   (no breaking space) π.χ. σε κάποιες γραφές του ὅ,τι ως → ὅ τι που πρέπει να είναι αδιάσπαστο.

Αρχαία ελληνικά[Επεξεργασία]

Προσωδία και άλλα σύμβολα βλ. my Fonts

Εδώ υπάρχουν επιπλέον:

 • ῳῃᾳ ῷῇᾷ οι υπογεγραμμένες των δοτικών
 • άλλες υπογεγραμμένες και προσγεγραμμένες
 • space+ το δασυνόμενο ρο
 • αν υπάρχει και ΠΡΟΣΩΔΙΑ
 • σε παλιά χειρόγραφα: αν υπάρχει στίγμα Ϛ ϛ ή τυπογραφικό ου Ȣ Ȣ́ ȣ̂
 • αν υπάρχουν βαυ Ϝ ϝ και ειδικοί χαρακτήρες όπως ϙ koppa, ϟ ϡ sampi, ϗ ϐ ∂ ϵ ϑ ϰ ϖ ϱ ϲ lunate sigma, ϒ ϕ

’ α ᾳ ά ᾴ ὰ ᾲ ᾶ ᾷ ἀ ᾀ ἄ ᾄ ἂ ᾂ ἆ ᾆ ἁ ᾁ ἅ ᾅ ἃ ᾃ ἇ ᾇ ᾰ ᾱ ε έ ὲ ἐ ἔ ἒ ἑ ἕ ἓ η ῃ ή ῄ ὴ ῂ ῆ ῇ ἠ ᾐ ἤ ᾔ ἢ ᾒ ἦ ᾖ ἡ ᾑ ἥ ᾕ ἣ ᾓ ἧ ᾗ ι ί ὶ ῖ ἰ ἴ ἲ ἶ ἱ ἵ ἳ ἷ ϊ ΐ ῒ ῗ ῐ ῑ ο ό ὸ ὀ ὄ ὂ ὁ ὅ ὃ υ ύ ὺ ῦ ὐ ὔ ὒ ὖ ὑ ὕ ὓ ὗ ϋ ΰ ῢ ῧ ῠ ῡ ω ῳ ώ ῴ ὼ ῲ ῶ ῷ ὠ ᾠ ὤ ᾤ ὢ ᾢ ὦ ᾦ ὡ ᾡ ὥ ᾥ ὣ ᾣ ὧ ᾧ ῤ ῥ Ῥ Α Ᾰ Ᾱ Α ᾼ Ά Ὰ Ἀ ᾈ Ἄ ᾌ Ἂ ᾊ ᾊ Ἆ ᾎ Ἁ ᾉ Ἅ ᾍ Ἃ ᾋ Ἇ ᾏ Ε Έ Ὲ Ἐ Ἔ Ἒ Ἑ Ἕ Ἓ Η ῌ Ή Ὴ Ἠ ᾘ Ἤ ᾜ Ἢ ᾚ ᾚ Ἦ ᾞ Ἡ ᾙ Ἥ ᾝ Ἣ ᾛ Ἧ ᾟ Ι Ῑ Ί Ὶ Ἰ Ἴ Ἲ Ἶ Ἱ Ἵ Ἳ Ἷ Ο Ό Ὸ Ὀ Ὄ Ὂ Ὁ Ὅ Ὃ Υ Ῠ Ῡ Ύ Ὺ Ὑ Ὕ Ὓ Ὗ Ω ῼ Ὼ Ὠ ᾨ Ὤ ᾬ Ὢ ᾪ Ὦ ᾮ Ὡ ᾩ Ὥ ᾭ Ὣ ᾫ Ὧ ᾯ

απόστροφος πολυτονικού[Επεξεργασία]

απλή τυπογραφική ( ' )   U+27 ή ' ή curly apostrophe ( ’ )

σχετικά: @en.wiktionary-About Ancient Greek#Miscellaneous

https://el.wikisource.org/wiki/Βικιθήκη:Γραμματεία#απόστροφος_πολυτονικού (Μάρτιος 2019)


ΑΠΑΝΤΗΣΗ από Αντιγόνη 2 Μαρτίου 2019, μορφοποιημένη:

Αν και δεν υπάρχει οδηγός μορφοποίησης για της χρήση της αποστρόφου, θα παρατηρήσετε ότι

σταδιακά αντικαθίσταται

τόσο σε πολυτονικά όσο και σε μονοτονικά κείμενα, ιδιαίτερα σε κείμενα που μεταγράφονται από έντυπη έκδοση.

Σε κάποια αρχαία κείμενα θα παρατηρήσετε ότι αντικαθιστάται

Σε γενικές γραμμές, μπορεί κανείς να βρεί στο Διαδίκτυο σελίδες στις οποίες προτρέπεται η μη χρήση του χαρακτήρα ( ' ) ως αποστρόφου για τεχνικούς λόγους

 • (ενδεικτικά παραδείγματα εδώ
 • και εδώ.

Συνεπώς δεν υπάρχει τεκμηριωμένος λόγος να σταματήσετε τέτοιες επεξεργασίες.