Χρήστης:Ah3kal/Πρόχειρο4

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ.
Αὔξων
ἀριθμός
Ὀνομασία τοῦ
δήμου
Τάξις
αὐτοῦ
Χωρία τὰ ἀπαρτίζοντα
τὸν δήμον.
Ἔδρα τοὺ δήμου.
1 ΝΑΥΠΛΙΑ 1  Ναύπλιον
Πρόνοια
Κατόγλι
Πλουμούσι
Μιρζὲ
Ἀπόβαθμοι
Μιαούλη ἀγροκήπιον
Ναύπλιον
2 ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 3  Ἐπίδαυρος (Πιάδα)
Παλ. Ἐπίδαυρος
Μονὴ Ταξιαρχῶν
Μονὴ Ἀγνοῦντος
Δήμενα
Μύλος Παλ. Ἐπιδαύρου
Ἐπίδαυρος
3 ΑΡΑΧΝΑΙΟΝ 3  Ἀραχναῖον (Χέλι)
Μονὴ Ταλάντι
Ἀραχναῖον
4 ΜΗΔΕΙΑ 3  Μήδεια (Μέρπακα)
Πουλακίδα
Δενδρὰ
Μάνεσι
Κέρπεσι
Παναρίτη
Μονὴ Ἁγίου Θεοδώρου
Μαριανὸ
Μήδεια
5 ΤΙΡΥΝΘΙΣ 3  Τιρυνθὶς (Κοῦτσι)
Κοφίνι
Κατσίγκρι
Ἄρια
Μονὴ Καρακαλᾶ ἢ Ξηροκαστ.
Τίρυνς Ἀγροκ. καὶ νέα ἀποικ.
Τιρυνθὶς
6 Α[ΣΙΝΗ] 3  Ἀσίνη (Χαϊδάρι)
Τσεφέραγα καὶ Σπαϊτσίκο
Τσέλο
Μονράταγκ
Ἥρι
Σουλινάρι καὶ Κάνδια
Μονὴ Λυγοῦ καὶ της Μεταμ.
7 ΛΗΣΣΗ 3  Λήσσα (Λιγουριὸ)
Ἀδάμη
Μονὴ Ἀδάμη καὶ Ἁγ. Μερκ.
Λήσσα
8 ΠΡΟΣΙΜΝΗ 3  Προσύμνη (Ἀνηφὶ)
Πλατανίτη
Ἀϊδέη Μπέη
Μπάρδανη καὶ Ντούσια
Προσύμνη
9 ΜΙΝΩΑ 3 Μινῴα (Πόρτ Τουλόν) Μινώα

10 ΑΡΓΟΣ 2  Ἄργος
Μονὴ Κατακεκρυμμένης
Μύλοι τοῦ Ἐρασίνου πο[τα]μοῦ (Κεφαλάρι)
Ἄργος
11 ΑΛΕΑ 3  Ἀλέα (Μπουγιάτι)
Τάτσι
Φροσύνα
Ἀλέα
12 ΛΙΜΝΑΙΑ 3  Λίμναι
Μπερπάτι
Λίμναι
13 ΓΕΝΕΣΙΟΝ 3  Γενέσιον (Δαλαμανάρα)
Πυργέλα
Κουρτάκι
Λαλούκα
Γενέσιον
14 ΜΥΣΙΑ 3  Μυσία (Κουτσοπόδι)
Σχοινοχῶρι
Μυσία
15 ΛΥΡΚΕΙΑ 3  Λυρκεία (Κάτω Μπέλεσι)
Μαλανδρένη
Στέρναι
Λυρκεία
16 ΟΙΝΟΗ 3  Οἰνόη (Καρυά)
Βροῦτσι
Μάζι
Οἰνόη
17 ΟΡΝΕΑΙ 3  Ὀρνεαὶ (Ἐπάνω Μπέλεσι)
Νεοχῶρι
Καπαρέλι
Ὀρνεαὶ
18 ΙΝΑΧΙΑ 3  Ἰναχία (Πασσιὰ)
Μπούτια
Χώνικα
Πλέσα
Βασόρκα
Βαρδουβὰ
Ἰναχία
19 ΘΟΡΝΑΚΙΟΝ 3  Θορνάκιον (Τουρνίκι)
Μπούγα
Θορνάκιον
20 ΚΗΛΩΣΣΗ 3  Κηλώσσα (Σκοτεινὴ)
Ἅγιος Νικόλαος
Κηλώσσα
21 ΤΗΜΕΝΙΟΝ 3  Λέρνη (Μῦλοι)
Τημένιον
Τημένιον (Σκαφιδάκι)
Κρόϊ
Κιβέρι
Τσακίρι
Λέρνη
22 ΥΣΣΙΑΙ 3  Ὑσσιαὶ (Ἀχλαδόκαμπος)
Ὑσσιαὶ
23 ΜΥΚΗΝΑΙ 3  Μυκῆναι (Χαρβά[τι])
Κάτω Φίκτια
Ἐπάνω Φίκτι[α]
Μπόρσα
Πρίφτανι
Μυκ[ῆναι]
24 ΓΥΜΝΟΝ 3  Γυμνόν Γυμνόν
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ.
Αὔξων
ἀριθμός
Ὀνομασία τοῦ δήμου Τάξις
αὐτοῦ
Χωρία τὰ ἀπαρτίζοντα
τὸν δήμον.
Ἔδρα τοὺ δήμου.
1 ΜΕΘΑΝΑ 3  Μέθανα
Βρομολίμνη
Ἅγιος Θεόδωρος
Κουνοπίτσα
Κάτω Μίγκα
Ἐπάνω Μίγκα
Μούκα
Μέθανα
2 ΤΡΟΙΖΗΝ 3  Δαμαλᾶ
Ἀπάθεια
Κατάρα
Κοκκινιὰ
Μαζώματα
Πασσιὰ
Βαλεριὰ
Μονὴ Ἁγ. Δημητρίου
Δαμαλᾶ
3 ΔΡΥΟΠΗ 3  Ἔστεμον
Κάτω Φανάρι
Ποτάμι
Λεσχιὰ καὶ Ράδου
Μπεδένι
Τραχιά
Καρατσά
Μῆτον
Μονὴ Βύδι
Φανάρι
4 ΜΑΣΗΤΟΣ 2   Μάσης (Κρανίδι)
Μονὴ Κοιμήσεως
Λιμὴν Χἐλι
Ἔρημον (Σχοινίτσα)
Μάσης
5 ΔΙΔΥΜΟΝ 3  Δίδυμον
Φούτνοι
Μονὴ Προδρόμου
Σταΐλια
Καρακάση
Δρυκαΐτη
Τσουκάλια
Κακοσπῆτι
Φοῦρνος
6 [ΕΡ]ΜΙΟΝΗ 3   Ἑρμιόνη (Καστρὶ)
Σαμπάριζα
Μονὴ Ἁγ. Ἀναργύρων
Θερμ. καὶ Πλέσι (Ἀγροικίαι)
Μετόχι Ὕδρας.
 ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΥΔΡΑΣ
1 ΥΔΡΑ 1   Δοκὸς (Ἀστεροπία)
Ἅγ. Γεώργιος
Μονὴ τοῦ Προφ. Ἠλιοῦ
 » Ἁγίας Τριάδος
 » Ἁγίου Νικολάου
Ὕδρα
2 ΠΟΡΟΣ 2  Καλαύρια (Πόρος)
Αἱ ἄντικροι τοῦ Πόρ. Αγροκ.
Μονὴ Ζωοδόχ. Πηγῆς.
Καλαύρια
Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/6 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/7 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/8 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/9 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/10 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/11 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/12 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/13 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/14 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/15 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/16 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/17 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/18 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/19 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/20 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/21 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/22 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/23 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/24 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/25 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/26 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/27 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/28 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/29 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/30 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/31 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/32 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/33 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/34 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/35 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/36 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/37 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/38 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/39 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/40 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/41 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/42 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/43 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/44 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/45 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/46 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/47 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/48 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/49 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/50 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/51 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/52 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/53 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/54 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/55 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/56 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/57 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/58 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/59 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/60 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/61 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/62 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/63 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/64 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/65 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/66 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/67 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/68 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/69 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/70 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/71 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/72 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/73 Σελίδα:Γενικός πίναξ των δήμων του Κράτους.pdf/74