Χρήστης:Περίεργος/αμμοδοχείο

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

μετάφραση των Στοιχείων[Επεξεργασία]

Γενική κατεύθυνση[Επεξεργασία]

  • Οι αρχαιοελληνικοί αριθμοί γίνονται αραβικοί
  • Τα σημεία στίξης που δηλώνουν παύση και συνδέουν προτάσεις αυξάνεται η διάρκεια της παύσης (το κόμμα γίνεται άνω τελεία και η άνω τελεία κόμμα) ακολουθώντας τους κανόνες της σύγχρονης ελληνικής γραμματικής. Τα σημεία στίξης που δηλώνουν παύση και συνδέουν όρους (όχι προτάσεις) παραμένουν γίνονται κόμματα. Οι παρενθέσεις διατηρούνται ακριβώς όπως είναι γιατί δηλώνουν αμφισβητίσιμο κείμενο. Τα υπόλοιπα σημεία στίξης διατηρούνται ως έχουν (αν υπάρχουν).
  • Τα κεφαλαία διατηρούνται. Τα μικρά μετατρέπονται σε κεφαλαία αν στο μεταφρασμένο προηγείται τελεία.
  • Η σύνταξη παραμένει η ίδια και αλλάζει μόνο αν δεν προβλέπεται από τη σύγχρονη ελληνική γραμματική.
  • Χρησιμοποιείται η σύγχρονη μαθηματική ορολογία και όχι οι ορισμοί που δίνει ο Ευκλείδης. Αυτό γίνεται ώστε να μπορεί να αναγνωστεί οποιοδήποτε τμήμα του κειμένου ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ή η ανάγνωση των προηγουμένων.

Ορολογία[Επεξεργασία]

άγομαι: διέρχομαι

ἀλλήλους: μεταξύ τους

απολαμβάνομαι: προκύπτω από τομή

ἁπτομαι: έχω κοινό σημείο

Γραμμὴ: γραμμή

γράφομαι: σχεδιάζομαι

γωνίες θ1, θ2, ... εισίν ίσαι :άθροισμα των γωνιών θ1,θ2, ... είναι ίσο*

δὲ: και,

δη: δηλαδή,

δια: διότι

διάστημα: ακτίνα

δοθείς: δεδομένος

ἑκατέραν ἑκατέρᾳ: αντίστοιχα*

ἑκατέροι: ο κάθε ένας, *

εκβάλλομαι: προεκτείνομαι

ἐλάσσων: μικρότερος

επεί: επειδή, *

ἐπὶ μηδέτερα: πουθενά

επιζεύχθημαι: προκύπτω*

ἐπιφάνεια: επιφάνεια

Ἔτι: Ακόμα

εὐθεῖα: ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία

ἐφίσταμαι: ?*

Ἠιτήσθω: αιτείται

η υπό ΑΒΓ γωνία: η γωνία ΑΒΓ

ἥτις: η οποία

ήτοι: είται

ίσταμαι: κατασκευάζομαι

καλέω: ονομάζω

καταλειπόμενά: αυτά που έμειναν

κεῖμαι: είμαι τοποθετημένος

λαμβάνεται τυχόν σημείο: έστω τυχαίο σημείο

μείζων: μεγαλύτερος

μέρος: τμήμα

μῆκος: μήκος

όλον: ολόκληρο

ὁπότερος: σε, και σε

Ὅρος: ορισμός, όριο

πάλιν: παρομοίως

πάντη: με όποιον τρόπο

πέρας: αυτό στο οποίο τελειώνει, τελείωμα

περιέχων: αυτός που οριοθετεί

ποιέομαι: σχηματίζομαι

ποιέω: σχηματίζω

προκείσθω: προσκείμενη

Σημεῖόν: σημείο

στοιχεῖο: στοιχείο

σχῆμά: σχήμα

συμπίπτω: συμπίπτω

συνίσταμαι: κατασκευάζομαι μαζί

τίθεμαι: τοποθετούμαι

υπό γωνίας υποτείνομαι: βρίσκομαι

λοιπός: υπόλοιπος*