Χαιρετισμός του κ. προέδρου της Κυβερνήσεως προς τας ενόπλους δυνάμεις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Χαιρετισμός του κ. προέδρου της Κυβερνήσεως προς τας ενόπλους δυνάμεις
Συγγραφέας:
29-10-1940


Πρὸς τὸν Στρατὸν ξηρᾶς, θαλάσσης και ἀέρος,

Εἰς τὸ τέλος τῆς πρώτης ἠμέρας, κατὰ τὴν ὁποίαν μὲ τὰ χαλύβδινα στήθη σας προησπίσατε τὸ ἱερὸν ἔδαφος καὶ τὴν τιμὴν τῆς Πατρίδος, σᾶς ἀπευθύνω τὸν θερμότερόν μου χαιρετισμόν.

Ὁλόκληρον τὸ Ἔθνος, ἀπὸ τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος μέχρι τοῦ τελευταίου πολίτου, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιὰ, σᾶς σκέπτονται μὲ στοργὴν καὶ μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ αἱ εὐχαί των, μαζὶ μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ σᾶς παρακολουθοῦν. Σκεφθῆτε, ὅτι σᾶς ἔλαχεν ὁ ἔνδοξος κλῆρος νὰ γράψετε τὸ ὅνομά σας εἰς τὰς χρυσᾶς δέλτους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, κοντὰ εἰς τὰ ὁνόματα τῶν Μαραθωνομάχων, τῶν μεσαιωνικῶν μας ἀκριτῶν καὶ τῶν ἡρώων τοῦ 1821 καὶ τῶν ἄλλων νικηφόρων πολέμων μας. Ἀπὸ τὰ δικά σας χέρια σφυρηλατεῖται σήμερον μία Ἑλλὰς ἀκόμη ὡραιοτέρα, ἀκόμη λαμπροτέρα ἀπὸ τὴν σημερινὴν, ποὺ θὰ θαμβώσῃ καὶ πάλιν ὁλόκληρον τὸν κόσμον. Ὁλόκληρος ὁ πολιτισμένος κόσμος ἀτενίζει πρὸς σᾶς, καὶ εἴμαι εἰς θέσιν νὰ σᾶς διαβεβαιώσω, ὅτι εἰς τὸν ἀγῶνα δὲν θὰ μείνῃ ἡ Ἑλλὰς μόνη.

Ἐμπρὸς, στρατιώται τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ἴδιον πάντοτε θάρρος, μὲ τὴν ἰδίαν ἀτρόμητον καὶ ἀδάμαστον θέλησιν. Συντρίψατε τὸν ἐχθρὸν, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε νὰ θίξῃ τὴν τιμὴν τῆς Χώρας μας. Ἡ νίκη εἶνε μαζί σας, ἡ δόξα σᾶς περιμένει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικών, τῶν Ναυτικῶν καὶ τῆς Ἀεροπορίας