Υπουργική Απόφαση 26101/1995

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Υπουργική Απόφαση 26101/1995
Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)»
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 795 - 14.09.1995


Αριθ. 26101(3)
Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 397/68 «περί επανασυστάσεως της Γενικής Γρσμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής».

2. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

3. Του Ν. 1828/89 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» άρθρο 40.

4. Την αριθμ. 24689/31.8.90 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και της Υφυπουργού Πολιτισμού «διεύρυνση μελών Δ.Σ. ».

5. Την υπ’ αριθμ. 5456/22.10.93 (ΦΕΚ 830/Β/22.10.93) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο Λιάνη».

6. Την λήξη της θητείας του Δ.Σ. του ΣΕΦ, αποφασίζουμε:

Διορίζονται για διετή θητεία τα μέλη του Δ.Σ. του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) ως ακολούθως:

1. Μπελιγράτης Αθανάσιος με αναπληρώτρια αυτού την Βαρβέρη Λουΐζα.

2. Καπαγέρωφ Πέτρος με αναπληρωτή αυτού τον Ζαχαράκη Γεώργιο.

3. Λινάρδος Πέτρος με αναπληρωτή αυτού τον Μαρούδα Δημήτριο.

4. Χουρδάκης Δημήτριος με αναπληρωτή αυτού τον Ευσταθόπουλο Παναγιώτη.

5. Αργυριάδης Παντελής με αναπληρωτή αυτού τον Φουρνάκη Ιωάννη.

6. Μισαηλίδης Ηλίας με αναπληρωτή αυτού τον Φουρνάκη Ιωάννη.

7. Ανασόπουλος Νικόλαος με αναπληρωτή αυτού την Μεοτύρη Βασιλική.

8. Κασκαμπάς Π. με αναπληρωτή αυτού την Χαλβατζή Μάρθα.

9. Ανδρικοπούλου Β. με αναπληρώτρια αυτού την Τεριζοπούλου Ελένη.

Ως Πρόεδρο ορίζουμε τον Μπελιγράτη Αθανάσιο και Αντιπρόεδρο τον Καπαγέρωφ Πέτρο.

Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1995
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ