Υπουργική Απόφαση 1100412/16052/Γ0012/1995

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Υπουργική Απόφαση 1100412/16052/Γ0012/1995
Μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις σεισμόπληκτες περιοχές των Νομών Αχαΐας και Φωκίδας
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 795 - 14.09.1995


Αριθ. 1100412/16052/Γ0012(2)

Μείωση των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις σεισμόπληκτες περιοχές των Νομών Αχαΐας και Φωκίδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παραγρ. 2 του Ν. 2238/1994 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με τις οποίες παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τους συντελεστές καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 266/18.7.1995 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται οι περιοχές που πλήγηκαν από τον σεισμό της 15ης Ιουνίου 1995 στους Νομούς Αχαΐας και Φωκίδας.

3. Τις εκτεταμένες ζημιές που δημιουργήθηκαν από τον σεισμό αυτό και την ανάγκη ενισχύσεως για το λόγο αυτό της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές, δεδομένου ότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα η οικονομική και κοινωνική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

4. Την υπ' αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154Β'/7.3.94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μειώνουμε για τις χρήσεις 1995 έως και 1998, κατά 30% τους συντελεστές προσδιορισμού των καθαρών κερδών των εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις σεισμόπληκτες περιοχές που περικλείονται από τα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων των Νομών Αχαΐας και Φωκίδας, όπως αυτά καθορίζονται με την αριθ. 266/18.7.1995 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Περιοχή Νομού Αχαΐας:

Παραλία Αραχοβίτικα - Δρέπανο - Αργυρό - Σελλά - Πιτίτσα - Κάτω Σαλμενικό - Άνω Σαλμενικό Βουνόπυργος όρια Επαρχίας Αιγιαλείας - Όρια Νομών Αχαΐας Κορινθίας - Παραλία Αραχοβίτικα.

Περιοχή Νομού Φωκίδας.

Παραλία - άρια Νομών Αιτωλοακαρνανίας - Φωκίδας -Τειχίου - Παλαιοξαρίου - Ποτιδάνια - Περιθιώτισσα - Στίλα - Μηλέα - Βραΐλα - Μαλανδρίνων - Βουνιχώρα - Αγία Ευθυμία - Δήμος Άμφισσας - Αγ. Γεώργιος - Αγ. Κων/νος -Σερνικάκιον - Χρυσόν - Κίρα - Παραλία Νομού Φωκίδας -όρια Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, - Νήσος Τριζόνια και τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Κουπακίου - Πενταγιοί.

Σε περίπτωση που στις σεισμόπληκτες περιοχές λειτουργούν υποκαταστήματα επιχειρήσεων των οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλη περιοχή, η μείωση του συντελεστή καθαρού κέρδους, αφορά μόνο τα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές του υποκαταστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 1995
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ