Μετάβαση στο περιεχόμενο

Το τραγούδι των Γερμανών

Από Βικιθήκη

Deutschland, Deutschland über alles,

Über alles in der Welt,

Wenn es stets zu Schutz und Trutze

Brüderlich zusammenhält.

Von der Maas bis an die Memel,

Von der Etsch bis an den Belt,

|: Deutschland, Deutschland über alles,

  Über alles in der Welt! :|

Deutsche Frauen, deutsche Treue,

Deutscher Wein und deutscher Sang

Sollen in der Welt behalten

Ihren alten schönen Klang,

Uns zu edler Tat begeistern

Unser ganzes Leben lang.

|: Deutsche Frauen, deutsche Treue,

  Deutscher Wein und deutscher Sang! :|

Einigkeit und Recht und Freiheit

Für das deutsche Vaterland!

Danach lasst uns alle streben

Brüderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit

Sind des Glückes Unterpfand;

|: Blüh' im Glanze dieses Glückes,

  Blühe, deutsches Vaterland! :|

Μετάφραση[Επεξεργασία]

Γερμανία, Γερμανία πάνω από όλα,

Πάνω από όλα στον κόσμο,

Όταν για προστασία και άμυνα

Αδελφικά συσπειρώνεται.

Από τον Μεύση ως τον Νέμαν,

Από τον Άδιγη ως τον Μπελτ,

|: Γερμανία, Γερμανία πάνω από όλα,

Πάνω από όλα στον κόσμο! :|

Γερμανικές γυναίκες, γερμανική εμπιστοσύνη,

Γερμανικό κρασί και γερμανικό τραγούδι

Στον κόσμο θα διατηρήσουν

Τον παλιό τους όμορφο χτύπο,

Και θα μας εμπνέουν ευγενείς πράξεις

Σε όλη μας την ζωή.

|: Γερμανικές γυναίκες, γερμανική εμπιστοσύνη,

Γερμανικό κρασί και γερμανικό τραγούδι! :|

Ενότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία

Για την γερμανική Πατρίδα!

Αυτό να επιδιώξουμε

Αδερφικά με καρδιά και χέρια!

Ενότητα και δικαιοσύνη και ελευθερία

Είναι η βάση της ευτυχίας:

|: Άνθησε στο φως της ευτυχίας αυτής,

άνθησε, γερμανική Πατρίδα! :|