Το Διατακτικόν της τρομεράς θανατικής αποφάσεως του εν Ναυπλίω δικαστηρίου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Τό Διατακτικόν τῆς τρομερᾶς θανατικῆς ἀποφάσεως τοῦ ἕν Ναυπλίω δικαστηρίουἈποφασίζει

1. Ὁ Δ. Πλαπούτας καί Θ. Κολοκοτρώνης καταδικάζονται εἰς θάνατον ὡς ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας ἤτοι τῶν κακουργημάτων τῶν ἐνδιαλαμβανομένων εἰς τό ἄρθρον 2 του … του ἐγκληματικοῦ Ἀπανθίσματος, καί εἰς τό ἄρθρον … τοῦ ἀπό 2/28 Φεβρ. 1833 Βασιλικοῦ Διατάγματος κατά τά αὐτά ἄρθρα καί εἰς τά δικαστικά ἔξοδα καί τῶν μαρτύρων Δρ. 1047 93/100 ἤτοι χιλίας τεσσαράκοντα ἑπτά καί λεπτά ἐννενήκοντα τρία.

2. Ἡ παροῦσα ἀπόφασις θέλει ἐκτελεσθῆ εἰς τήν ἐκτός τοῦ φρουρίου Ναυπλίου πλατεῖαν.

3.Οι καταδικασθέντες κρίνονται ἄξιοι τῆς Βασιλικῆς χάριτος τήν ὁποίαν θέλει ζητήσει ἐπισήμως τό Δικαστήριον ἀπό τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα.

4. Ἀναβάλλεται ἡ ἐκτέλεσις τῆς παρούσης ἀποφάσεως μέχρι τῆς ἐκβάσεως τῆς περί της χάριτος αἰτήσεως.

5. Ὁ β´ ἐπίτροπος τῆς Ἐπικράτειας νά ἐκτελέση τήν παροῦσαν ἀπόφασιν.

6. Αντίγραφον αὐτῆς νά κοινοποιηθεῖ εἰς τόν Ἐπίτροπον τῆς Ἐπικράτειας Ἐξεδόθη καί ἐδημοσιεύθει ἕν Ναυπλίω τήν εἰκοστην ἕκτην Μαΐου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τριακοστοῦ τετάρτου ἔτους.


Ὁ Πρόεδρος

Δ. Βούλγαρης
Κ. Σοῦτσος
Φ. Φραγκούλης


.