Συγγραφέας:Νοσσίς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Συγγραφείς: Νοσσίς
(3ος αιώνας π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.


Επιγράμματα της Νοσσίδος από την Παλατινή Ανθολογία:


V 170 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος, ἃ δ’ ὄλβια, δεύτερα πάντα
ἐστίν· ἀπὸ στόματος δ’ ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι.
Tοῦτο λέγει Nοσσίς· τίνα δ’ ἁ Kύπρις οὐκ ἐφίλησεν
οὐκ οἶδεν κῆνα τ' ἄνθεα ποῖα ῥόδα.

VI 132 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Ἔντεα Βρέττιοι ἄνδρες ἀ π' αἰνομόρων βάλον ὤμων θεινόμενοι Λοκρῶν χερσὶν ὑπ' ὠκυμάχων,
ὧν ἀρετὰν ὑμνεῦωτα θεῶν ὑπ' ἀνάκτορα κεῖνται, οὐδὲ ποθεῦντι κακῶν πάχεας, οὓς ἔλιπον.

VI 265 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

῞Ηρα τιμήεσσα, Λακίνιον ἃ τὸ θυῶδες πολλάκις οὐρανόθεν νεισομένα κατορῇς,
δέξαι βύσσινον εἷμα, τό τοι μετὰ παιδὸς ἀγαυὰ Νοσσίδος ὕφανεν Θευφιλὶς ἁ Κλεόχας.

VI 273 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

῎Αρτεμι, Δᾶλον ἔχουσα καὶ ᾽Ορτυγίαν ἐρόεσσαν, τόξα μὲν εἰς κόλπους ἅγυ᾽ ἀπόθου Χαρίτων,
λοῦσαι δ᾽ ᾽Ινωπῷ καθαρὸν χρόα, βᾶθι δ᾽ ἐς οἴκους λύσουσ᾽ ὠδίνων ᾽Αλκέτιν ἐκ χαλεπῶν.

VI 275 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Καίροισάν τοι ἔοικε κομᾶν ἄπο τὰν ᾽Αφροδίταν ἄνθεμα κεκρύφαλον τόνδε λαβεῖν Σαμύτας·
δαιδαλέος τε γάρ ἐστι, καὶ ἁδύ τι νέκταρος ὄσδει, τοῦ, τῷ καὶ τήνα καλὸν ῎Αδωνα χρίει.

VI 353 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Αὐτομέλιννα τέτυκται· ἴδ', ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον ἁμὲ ποτοπτάζειν μειλιχίως δοκέει·
ὡς ἐτύμως θυγάτηρ τᾷ ματέρι πάντα ποτῴκει. ἦ καλόν, ὅκκα πέλῃ τέκνα γονεῦσιν ἴσα.

VI 354 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Γνωτὰ καὶ τηνῶθε Σαβαιθίδος εἴδεται ἔμμεν ἅδ' εἰκὼν μορφᾷ καὶ μεγαλοφροσύνᾳ.
θάεο· τὰν πινυτὰν τό τε μείλιχον αὐτόθι τήνας ἔλπομ' ὁρῆν· χαίροις πολλά, μάκαιρα γύναι.

VII 414 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Καὶ καπυρὸν γελάσας παραμείβεο καὶ φίλον εἰπὼν ῥῆμ' ἐπ' ἐμοί. ῾Ρίνθων εἴμ' ὁ Συρακόσιος,
Μουσάων ὁλίγη τις ἀηδονίς· ἀλλὰ φλυάκων ἐκ τραγικῶν ἴδιον κισσὸν ἐδρεψάμεθα.

VII 718 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Ὦ Ξεῖν', εἰ τύ γε πλεῖς ποτὶ καλλίχορον Μιτυλάναν τᾶν Σαπφοῦς χαρίτων ἄνθος ἐωαυσόμενος,
εἰπειν, ὡς Μούσαισι φίλαν τήνα τε Λοκρὶς γᾶ τίκτε μ' ἴσαν χὤς μοι τοὔνομα Νοσσίς, ἴθι.

IX 332 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

'Ελτοῖσαι ποτὶ ναὸν ἰδώμεθα τᾶς Ἀφροδίτας τὸ βρέτας, ὡς χρυσῷ δαιδαλόεν τελέθει.
εἵσατό μιν Πολυαρχὶς ἐπαυρομένα μάλα πολλὰν κτῆσιν ἀπ' οἰκείου σώματος ἀγλαίας.

IX 604 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Θαυμαρέτας μορφὰν ὁ πίναξ ἔχει· εὖ γε τὸ γαῦρον τεῦξε τό θ' ὡραῖον τᾶς ἀγανοβλεφάρου.
σαίνοι κέν σ' ἐσιδοῖσα καὶ οἰκοφυλαξ σκυλάκαινα δέσποιναν μελάθρων οἰομένα ποθορῆν.

IX 605 Νοσσίδος[Επεξεργασία]

Τὸν πίνακα ξανθᾶς Καλλὼ δόμον εἰς Ἀφροδίτας εἰκονα γραψαμένα πάντ' ἀνέθηκεν ἴσαν.
ὡσ ἀγανῶς ἕστακεν· ἴδ', ἁ χάρις ίκον ἀντεῖ. χαιρέτω· οὔ τινα γὰρ μέμψιν ἔχει βιοτᾶς.