Συγγραφέας:Ζηνόδοτος ο Εφέσιος

Από Βικιθήκη
Συγγραφείς: Ζηνόδοτος ο Εφέσιος
Δείτε επίσης βιογραφία.VII 117 Ζηνοδότου[Επεξεργασία]

ἔκτισας αὐτάρκειαν, ἀφεὶς κενεαυχέα πλοῦτον, Ζήνων, σὺν πολιῷ σεμνὸς ἐπισκυνίῳ·
ἄρσενα γὰρ λόγον εὗρες, ἐνηθλήσω δὲ προνοίᾳ, αἵρεσιν, ἀτρέστου ματέρ' ἐλευθερίας·
εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὁ φθόνος; οὐ καὶ ὁ Κάδμος κεῖνος, ἀφ' οὗ γραπτὰν Ἑλλὰς ἔχει σελίδα;

VII 315 Ριανού ή Ζηνοδότου[Επεξεργασία]

Τρηχεῖαν κατ᾿ ἐμεῦ, ψαφαρὴ κόνι, ῥάμνον ἑλίσσοις πάντοθεν, ἢ σκολιῆς ἄγρια κῶλα βάτου,
ὡς ἐπ᾿ ἐμοὶ μηδ᾿ ὄρνις ἐν εἴαρι κοῦφον ἐρείδοι ἴχνος, ἐρημάζω δ᾿ ἥσυχα κεκλιμένος.
ἦ γὰρ ὁ μισάνθρωπος, ὁ μηδ᾿ ἀστοῖσι φιλἠεὶς Τίμων οὐδ᾿ Ἀΐδῃ γνήσιος εἰμι νέκυς.

XVI 14 Ζηνοδότου / L.1 T.27 E.14[Επεξεργασία]

Τίς γλύψας τὸν Ἒρωτα παρά κρήνησιν ἔθηκεν, οἰόμενος παύσειν τοῦτο τὸ πῦρ ὕδατι ;


μετάφραση

Ποιος γλύπτης έστησεν εδώ τον Έρωτα στη βρύση, νομίζοντας πως το νερό τέτοια φωτιά θα σβήσει;