Συγγραφέας:Αντίγονος ο Καρύστιος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Συγγραφείς: Αντίγονος ο Καρύστιος
(250 π.Χ. — 197 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
αρχαίος Έλληνας γλύπτης (χαλκοπλάστης), συγγραφέας και επιγραμματοποιός από την Κάρυστο, ο οποίος έζησε στην Αθήνα και στην Πέργαμο

C. Keller. επιμ (1758). Rerum naturalium soriptores graeci minores. in aedibvs B. G. Tevbneri. - περιέχει έργα του Αντιγόνου του Καρυστίου


  • Ιστορία της ζωγραφικής και της ανδριαντοποιίας

Είτε του ιδίου είτε άλλου προσώπου με το ίδιο όνομα:

  • Ιστοριών παραδόξων συναγωγή
  • Βίοι φιλοσόφων

Αποσπάσματα:

  • Στον Αθήναιο (Δεπνοσοφιστές): [1]

«Αντίγονος ο βασιλεύς επεκώμαζε τω Ζήνωνι και ποτε και μεθ' ημέραν έλθών έκ τινος πότου, και αναπηδήσας προς τον Ζήνωνα, έπεισεν αυτών συγκωμάσαι αυτώ προς Αριστοκλέα τον κιθαρωδόν, ου σφόδρα ήρα ο βασιλεύς»