Μετάβαση στο περιεχόμενο

Στο ζωγράφο Μπισκίνη

Από Βικιθήκη
Στο ζωγράφο Μπισκίνη
Συγγραφέας:
Νέα Εστία, τεύχος 1, 15 Απριλίου 1927

Αφιερωμένο στο Δημήτριο Μπισκίνη


Φίλε, ἥρωες τὴ ματιά σου καὶ θεοὶ
τὴ συγκινοῦν, καλὴ σοῦ τὸ εἶπε Μοῖρα,
δίνοντάς τους μέσ' στὴν εἰκόνα ζωή,
τὸ κοντύλι σου νὰ εἶναι σὰν τὴ λύρα.

Στῆς μοναξιᾶς καρπόφορης τὸ πλάϊ
γιὰ νὰ σὲ ζῇ ἀπ' τοῦ χαύνου τὸν ἀέρα
μακριά, ἡ πιστὴ συντρόφισσα κρατάει
τὴν ἔγνοια, καὶ σοῦ γίνεται μητέρα.

Σοῦ ἀνοίγει κ' ἡ Ἐμπνοὴ τοῦ Ὡραίου τὴν πύλη
στῆς δροσερῆς γυναίκας σου τὸ πλάϊ,
καὶ τὸ ζωγραφικό σου τὸ κοντύλι
μὲ τὸν Ἀπρίλη πάει καὶ μὲ τὸ Μάη.

Σὲ χαρὰ τέτοια μεσ' στὸ ἁπλὸ χαρτὶ
καρφώνοντας τὴν ὄψη ἑνὸς λυράρη,
τὴν ἔκαμες νὰ λάμπῃ σὰ γιορτὴ
πρὸς κάποιου ὀνειρευτοῦ σου θεοῦ τὴ χάρη.