Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)/Ώ στήλη και σειρήνες μου και συ, Ήριννας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
AP VII 710 Στᾶλαι, καὶ Σειρῆνες ἐμαί, καὶ πένθιμε κρωσσέ, μετάφραση: Ώ στήλη και σειρήνες μου και συ
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Σίμος Μενάρδος
Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)
Στᾶλαι, καὶ Σειρῆνες ἐμαί, καὶ πένθιμε κρωσσέ, Ήριννας, μετάφραση από την Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 7ο, επίγραμμα VII 710 (AP VII 710), «Στέφανος», Εκλογαί αρχαίων ποιημάτων / κατά μετάφρασιν Σίμου Μενάρδου, 1924, Σίμος Μενάρδος


Ώ στήλη και σειρήνες μου και συ[Επεξεργασία]

Ώ στήλη και σειρήνες μου και συ, που κρύβεις τώρα
μέσα σου, κάλπη πένθιμη, μια φούκτα εμέ σποδό,
'ς όσους στο μνήμα μου έρχουνται, πήτε καλή τους ώρα,
είτε δημότες κράζουνται ή ξένοι ήρθαν εδώ·
και πως ο τάφος με βαστά-πήτε και το- νυφούλλα
και πως Βαυκίδα μ' έλεγαν και πως γενεά κρατώ
από την Τήνο - να το ιδούν - και πως συναδερφούλλα
η Ήριννα, το επίγραμμα μούχει χαράξει αυτό


Πρωτότυπο: Παλατινή Ανθολογία/VII/710 Ήριννας

VII 710 Ήριννας[Επεξεργασία]

Στᾶλαι, καὶ Σειρῆνες ἐμαί, καὶ πένθιμε κρωσσέ, ὅστις ἔχεις Ἀίδα τὰν ὀλίγαν σποδιάν,
τοῖς ἐμὸν ἐρχομένοισι παρ᾽ ἠρίον εἴπατε χαίρειν, αἴτ᾽ ἀστοὶ τελέθωντ᾽, αἴθ᾽ ἑτέρας πόλιος:
χὤτι με νύμφαν εὖσαν ἔχει τάφος, εἴπατε καὶ τό χὤτι πατήρ μ᾽ ἐκάλει Βαυκίδα, χὤτι γένος
Τηνία, ὡς εἰδῶντι: καὶ ὅττι μοι ἁ συνεταιρὶς Ἤρινν᾽ ἐν τύμβῳ γράμμ᾽ ἐχάραξε τόδε.


Άλλη μετάφραση: Παλατινή Ανθολογία/VII/710 Ήριννας μετάφραση Τέλλου Άγρα, Τέλλος Αγρας

Στήλες, Σειρήνες μου κι υδρία του πένθους[Επεξεργασία]

Στήλες, Σειρήνες μου κι υδρία του πένθους που έχεις εντός τη λιγοστή μου σκόνη,
μήνατε ώρες καλές στους που περνούν το χώμα, κι ας είναι απο τον τόπο, ας είναι ξένοι!
Πείτε κι αυτό: νιόνυφην μ' έχει ο τάφος• πως μ' έλεγαν Βαυκίδα• τηνιακή
πως είμαι, να το ξέρουν• και η αγάπη, η αγάπη μου Ήριννα πως έγραψε την πλάκα.