Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/11

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ

(Τὸ πρωῒ ἅμα ἐγερθῶμεν ἐκ τῆς κλίνης, νίπτομεν τὰς χεῖρας καὶ τὸ πρόσωπον καὶ λέγομεν τὴν ἑπομένην εὐχήν.)

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τοῦ παντὸς, ὁ ἁγιάσας ἡμᾶς διὰ τῶν ἐντολῶν του, καὶ ἐντειλάμενος τὸ νίψιμον τῶν χειρῶν.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τοῦ παντὸς, ὁ πλάσας τὸν ἄνθρωπον μὲ λόγον καὶ νοῦν, καὶ ποιήσας ἐν αὐτῷ ὀπὰς καὶ κοιλότητας. Γνωστὸν εἶναι ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τῆς δόξης σου, ὅτι ἐὰν μία τῶν ὀπῶν τούτων κλεισθῇ, ἢ μία τῶν κοιλοτήτων αὐτῶν ἀνοιγῇ, ἀδύνατος ἤθελε καταστῆ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡ ὕπαρξις καὶ ἐπὶ μίαν ὥραν μόνον. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ θεραπεύων πᾶν πλάσμα καὶ ποιῶν θαυμάσια.

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ “ΤΑΛΕΤ„

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τοῦ παντὸς, ὁ ἁγιάσας ἡμᾶς διὰ τῶν ἐντολῶν του, καὶ δοὺς εἰς ἡμᾶς τὴν ἐντολὴν τοῦ « Τσιτσίτ. »

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ “ΤΑΛΕΤ„

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τοῦ Παντὸς, ἁγιάσας ἡμᾶς διὰ τῶν ἐντολῶν του, καὶ ἐντειλάμενος ἡμῖν τὸ ἐνδύεσθαι τὸ « Τσιτσίτ, »