Σελίδα:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/183

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


Τά προς βορράν μέρη γνώριμα ένί όνόματυ Σαύθας έκάλουν ή Νομάδας, ώς "Ομηρος* ύστερον δέ τών πιρός εσπέραν γνωσθέντων, Κελτοί και Τβηρες, ή συμμίκτως Κελτιβηρες καί Κελτοσκύόαι προσηγορεύοντο, ϋφ ’ εν όνομα τών καθέκαστα εθνών ταττομένων διά τήν άγνοιαν.

"Εφορός φησιν έντώ περί τής Ευρώπης λόγω , τών περί τον ουρανόν καί τήν γην τόπων εις τέσσαρα μέρη 'διηθημένων, το προς τον άπηλιώτην ’ίνδούς έχειν, προς νότον δέ Αιθίοπας, προς δύσιν δέ Κελτούς, προς δέ βορράν άνεμον Σκύλας.

Τον δέ διά τού Βορυσθένους παράλληλον τόν αυτόν είναι τώ διά τής Βρετανικής εικάζουσιν "ίππαρχός τε καί άλλοι έκ τού τον αυτόν είναι καί τόν διά Πυζαν-