Σελίδα:Manussos.djvu/95

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
 95 

ΜΑΡΚῼ ΡΕΝΙΕΡῌ

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΙ, ΦΙΛΟΜΟΥΣῼ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙῼ AΝΔPI

ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ

ΤΩΝ ΗΔΥΤΕΡΩΝ ΜΟΥ ΚΟΠΩΝ

ΑΝΑΤΙΘΗΜΙ.


Πρὸ πολλοῦ διεκαιόμην ὑπό τῆς ἐπιθυμίας ν᾽ ἀποτίσω τὸν πρὸς τὸ κλεινὸν καὶ ἰστορικὸν ὄνομά Σου εἰλικρινῆ καὶ εὐχάριστον φόρον τῆς ὑπολήψεως καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης μου.

Πρὸς Σὲ, ὅστις διαπρέπεις κατὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν καρδίαν μεταξὺ τῶν ἐκλεκτῶν τῆς Ἑλλάδος. Μὲ ἀνεχαίτιζεν ὅμως ᾀείποτε ἡ ἰδέα, μὴ ἄλλος ἐκλάβῃ τὴν ἐπιθυμίαν μου ταύτην ὡς πρόφασιν ἵνα ἀναδείξω ἐμαυτὸν εὐνοούμενον ὑπὸ τοιούτων διακεκριμμένων ἀνδρῶν, ἱκανῶν νὰ θωπεύσωσι τὸ εἴδωλον πάσης ματαιοφροσύνης.

Ἀλλ᾽ ὄχι, ἡ ἀρετή Σου, καὶ τὰ ἔξοχα προτερήματά Σου ἀποστρέφονται τὴν κολακείαν καὶ τὸν πάταγον