Σελίδα:Homeri Opera, vol. 2 (1920).djvu/295

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
INDEX NOMINVM


Ἀβαρβαρέη Z 22.
Ἄβας B 536, 541, 542; Δ 464; E 148.
Ἄβιοι N 6.
Ἄβληρος Z 32.
Ἄβηδος Β 836; Δ 500; Ρ 584.
Ἀγάθων Ω 249.
Ἀγακλέης Π 571.
Ἀγαμέμνων A 24, 90, 94, 102, 130, 172, 203, 285, 318, 335, 378, 411, 442, 506; B 6, 9, 18, 21, 100, 107, 185, 221, 224, 243, 254, 362, 369, 402, 411, 434, 441, 477, 576, 612, 772; Γ 81, 118, 120, 178, 193, 267, 455; Δ 148, 153, 178, 188, 204, 223, 255, 283, 311, 336, 356, 368, 413; E 38, 537, 552; Z 33, 53, 63; H 57, 107, 162, 176, 230, 312, 314, 322, 373, 383, 405, 470; Θ 78, 218, 261, 278; I 13, 62, 96, 114, 163, 178, 226, 253, 260, 263, 269, 315, 331, 368, 386, 388, 439, 627a, 672, 677, 697; Κ 3, 9, 42, 64, 86, 88,103, 119, 233; Λ 91, 99, 107, 126, 153, 158, 177, 187, 202, 216, 219, 231, 238, 246, 251, 254, 284, 661, 766; N 112; Ξ 22, 29, 41, 64, 103, 134, 137, 380; Π 26, 58, 72, 273; P 249; Σ 111, 257, 445; T 35, 51, 76, 146, 172, 184, 199; 241, 249; Ψ 36, 38, 49, 110, 155, 161, 296, 486, 887, 895; Ω 654, 687.
Ἀγαμήδης Λ 740.
Ἀγαπήνωρ B 609.
Ἀγασθένης B 624.
Ἀγάστροφος A 338, 373.
Ἀγαύη Σ 42.
Ἀγέλαος Θ 257; Λ 302.
Ἀγήνωρ A 467; Λ 59; M 93; N 490, 598; E 425; Θ 340; Π 535 ; T 474; Φ 545, 579, 595, 600.
Ἀγκαίος B 609; Ψ 635.
Ἀγλαίαη B 672.
Ἄγριος Ξ 117.
Ἀγχίαλος E 609.
Ἀγχίσης B 819, 820; E 247, 268, 313, 468; M 98; N 428; P 491; T 112, 208, 239, 240.
Ἀγχισιάδης P 754; Υ 160; Ψ 296.
Ἀδάμας M 140; N 560, 759, 771.
Ἄδμητος B 713. 714; Ψ 289, 391, 532.
Ἀδρήστεια B 828.
Ἀδρηστίνη E 412.
Ἄδρηστος B 572, 830; Z 37, 45, 63; Ξ 121; Π 694; Ψ 347.
Ἀζείδης B 513.
Ἀθήναι B 546, 549.
Ἀθηναίη A 200, 221; B 156, 371; Δ 20, 22, 64, 69, 104, 288; E 333, 418, 713, 733, 765; Z 88, 92, 269. 273, 279, 300, 303, 305, 379, 384; H 58, 132; Θ 351, 384, 426, 444, 447, 457, 459, 540; I 254, 390; K 275, 460, 516; Λ 45, 438, 729; N 128, 827; O 71, 213, 614; Π 97; T 341; Φ 392, 419, 423; X 224; Ψ 388, 769.
Ἀθηναῖος B 551, 558; Δ 328; N 196, 689; O 337.
Ἀθήνη A 194, 206, 400; B 166, 172, 279, 446, 547; Γ 439; Δ 8, 73, 78, 390, 439, 541; E 1, 26, 61, 117, 121, 133, 256, 260, 290, 405, 420, 430, 510, 676, 719, 793, 825, 840, 844, 853, 856, 908; Z 293, 297, 301,