Σελίδα:Carmina Graece Medii Aevi, W. Wagner (1874).djvu/27

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.

ὁπόταν θέλῃς κτήσασθαι μετά τινος φιλίαν,
πολυπραγμόνει, μάνθανε, ψηλάφα, κατερώτα
τὴν γνώμην καὶ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν προαίρεσίν του,
μᾶλλον ἂν εἶχεν πρὸ ἐσοῦ φίλον καὶ πῶς τὸν εἶχεν,
καὶ ποταπὴν ὑπόληψιν ἔδειξε πρός ἐκεῖνον. 90
κι ἂν μάθης, ὅτι καθαρὰν ἐφύλαξεν ἀγάπην,
τότε ἀναγκαλίσου τον καὶ δέξου τον ὡς φίλον.
εἰ δ’ εἰς τὸν πρῶτον ἔσφαλεν κι οὐκ ἔστερξεν ὡς φίλον,
φεῦγε, ὅσον τό δύνασαι, ἀποχωρίσου ἀπ’ αὐτοῦ.
πρόσχες, παιδίν μου, ἀκριβῶς, πῶς γὰρ ἐτάχθης φίλος· 95
ἔχε τιμὴν κι ᾀσχόλησιν καὶ καθαρὰν ἀγάπην,
καὶ χῶμαν γίνου, ἂν ἠμπορῇς, νὰ σὲ πατοῦσιν ὅλοι.
ἐξακολούθει θέλημαν, καλὴν βουλὴν ἀνθρώπων.
τοῦτό ἐστιν τὸ εὔλογον, ὅλους τιμὴν νὰ δίδης·
αὐτὰς καὶ μόνον ἀγαθὰς ἔχε χρηστὰς ἐλπίδας. 100
πρόσεχ’ αὐτοῦ ποῦ ἠκούμπησες κι ἐτάχθης νὰ δουλεύῃς,
στοχάσου τὴν δουλείαν τοὺς, νόησε τὴν βουλήν τοὺς·
οὐκ ἔχουν τὴν τυραννικὴν οὐδ’ ἀπό δυναστείας,
ἀλλ’ ἐκ θεοῦ τὴν ἔχουσι καὶ θέλουν τὴν κερδίσει.
ἐσὲν δὲ τί σὲ ἔχουσιν καὶ τί σὲ χρεωστοῦσιν; 105
ὡς γνήσιον οὐκ ἔχουσιν, παιδὶν, νὰ σ’ ἀγαπῶσιν.
ἂν ἔχουν πρὸς ἐσὲν, υἱὲ; ἀσχόλασιν κι ἀγάπην,
ἁρμόζει σε τὸ νὰ γενῆς δοῦλος δεδουλωμένος.
τίμα τοὺς καὶ πόθει αὐτοὺς ὡς (ἀληθεῖς) γονεῖς σου,
ἀγάπα τοὺς ὡς φίλους σου, κάμνε τὸ θέλημάν τους.110

Ἀγάπα τὰ στρατιωτικὰ, σπούδαζε, μάνθανέ τὰ·
στρατιῶται ἦσαν ὅλοι σου καὶ πάπποι καὶ πρόπαπποι,