Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/96

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ρύξῃ αθῶον! 'Σ πολλά 'τη! Κι' αὐτὸ μεγάλη του καλωσύνη!

Καὶ ὁ πόλεμος; ὁ φόρος τοῦ αἵματος;

Εἶχον ἀναβληθῆ ἐπ' ἀόριστον.

Ἔκτοτε ἐπέρασαν πέντε περίπου ἔτη, χωρὶς ὅμως νὰ μου περάσουν καὶ οἱ ῥευματισμοί, παρέμειναν δὲ μόνον αἱ ἀναμνήσεις καὶ τὰ ἴχνη τῶν ἐπὶ τοῦ κρανίου μου οὐλῶν τῆς ἐσχάρας.

Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν μὲ ἐκάλεσε πάλιν ἡ πατρὶς εἰς τὰ ὅπλα διὰ τὸν φόρον τοῦ αἵματος.

Εὑρίσκω τὸν βουλευτήν μας:

— Σὲ παρακαλῶ νὰ ἐνεργήσῃς νὰ ἐξαιρεθῶ· τώρα ὑπάρχει πραγματικὸς λόγος ἐξαιρέσεως. Μὲ καλοῦν διὰ τὸν φόρον τοῦ αἵματος ἐνῷ ἐγὼ ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπιστρατεία μὲ κατήντησαν ὅλως διόλου ἀναιμικὸν!...

Ἀθῆναι, τῇ 29 Σεπτεμβρίου, 1885

Ὀδυσσεὺς Θερμοκέφαλος.

Διὰ τὸ ἀκριβὲς τῆς ἀντιγραφῆς.
Scoc96