Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/9

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Λέοντα.

Ν. Π.
13 01 Τρ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Ἀργία.
14 02 Τε. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.
15 03 Πέ. Ὑακίνθου μάρτυρος καὶ Ἀνατολίτου Κ)πόλεως.
16 04 Πα. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
17 05 Σά. Ἀθανασ. τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ καὶ Λαμπαδοῦ θαυματ.
18 06 Κυ. Σισίνη τοῦ μεγάλου.
19 07 Δε. Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλαιῷ καὶ Κυριακ. τῆς μεγαλομ.
20 08 Τρ. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 09 Τε. Παγκρατίου ἱερομ. ἐπισκόπου Ταυρομενίας.
22 10 Πέ. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Πα. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
24 12 Σά. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων.
25 13 Κυ. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ καὶ Στεφά τοῦ Σαβαΐτου.
26 14 Δε. Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Τρ. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων.
28 16 Τε. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος.
29 17 Πέ. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
30 18 Πα. Αἰμιλιανοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος.
31 19 Σά. Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλ. καὶ Δίου τῶν ὁσ.
Αὔγουστος.
01 20 Κυ. Τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου. Ἀργία.
02 21 Δε. Συμεὼν τ. διὰ Χριστὸν σαλοῦ καὶ Ἰω. συνασκητ.
03 22 Τρ. Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς τῆς Μυροφόρου.
04 23 Τε. Φωκᾶ ἱερομ. καὶ Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου.
05 24 Πέ. Χριστίνης τῆς Μεγαλομ.
06 25 Πα. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτ.
07 26 Σά. Ἐρμολάου καὶ Παρασκευῆς τῶν μαρτύρων.
08 27 Κυ. Παντελεήμ. τοῦ μεγαλομ. καὶ ἰαματικοῦ. Ἀργία.
09 28 Δε. Προχόρ. Νικάνορ. Τίμων. καὶ Παρμενᾶ τῶν Ἀπ.
10 29 Τρ. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης τῶν μαρτύρων.
11 30 Τε. Σίλλα, Σιλουανοῦ καὶ Κρίσκεντος ἐκ τῶν 70.
12 31 Πέ. Εὐδοκίμ. τ. Δικαίου καί προεόρ. τ. τιμ. Σταυροῦ.

9