Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/67

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Αἱ μεγαλείτεραι δυνάμεις τῆς Εὐρώπης εἶνε ἡ Ρωσσία, Γερμανία, Γαλλία, Ἀγγλία, Αὐστρία, Ἰταλία καὶ .... ἡ γυνή.

*

Ἐὰν δὲν ὑπῆρχον ἰατροὶ θὰ ἀπέθνησκον τῆς πείνης οἱ παπάδες.

*

Ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα ἦλθαν ἐξάπαντος μεγάλοι εἰς τὸν κόσμον διότι δὲν εἶχαν κανένα νὰ τοὺς βυζάξῃ.

*

Τὸ μόνον πρᾶγμα τὸ ὁποῖον παράγουν μερικαὶ κεφαλαὶ εἶνε ἡ .... πιτυρίδα.

*

Ὅταν μία κόρη πλησιάζῃ εἰς τὴν ἥβην ὅσον ἀναβαίνει τὸ ἀνάστημά της τόσον καταβαίνει τὸ φουστάνι της.

*

Ἀγαπῶ τὸν πάγον ἐντὸς λεμονάδας ἀλλὰ τὸν ἀποστρέφομαι ἐπὶ τῶν χειλέων τῆς γυναικὸς ἣν λατρεύω.

*

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶνε ἴσοι ἐνώπιον τοῦ χαίνοντος τάφου καὶ τοῦ χαίνοντος οὐροδοχείου των.

*

Ὁ φίλος δίδει ὅ,τι τοῦ περισσεύει· ἡ φίλη δίδει ὅ,τι ἔχει.

*

Μερικοὶ ὁμογενεῖς φέρουν εἰς τὸ στῆθος τὴν ἅλυσιν ἀντὶ νὰ τὴν φέρουν εἰς τοὺς πόδας.

*

Μοῦ ἀρέσκει πολὺ ὁ Σαρωνικὸς κόλπος, ἀλλὰ περισσότερον ὁ .... γυναικεῖος.

*

67