Σήμα Γεωργίου Ράλλη προς Γʹ Σώμα Στρατού

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρόεδρος κυβερνήσεως καὶ ὑπουργὸς Ἀμύνης συνελήφθησαν ὑπὸ κινηματιῶν. Εὑρίσκομαι ἐλεύθερος εἰς συνεχῆ ἐπαφήν μετὰ τοῦ Βασιλέως. Σᾶς δίδομεν ἐντολὴν ὅπως κινήσετε πάραυτα τὸ Γʹ Σῶμα Στρατοῦ πρὸς Ἀθήνας. Ἐὰν προβληθῆ ἀντίστασις νὰ κτυπήσετε. Εἰς περιφέρειαν Γʹ Σ.Σ. νὰ παραμείνουν μόνον αἱ ἀπολύτως ἀπαραίτητοι δι’ ἀσφάλειαν τῆς περιοχῆς δυνάμεις. Παροῦσα διαταγὴ νὰ διαβιβασθῆ εἰς Αʹ και Βʹ Σώματα Στρατοῦ.
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως