Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρότυπο:Wikidata list/τεκμηρίωση

Από Βικιθήκη

Χρήση[Επεξεργασία]

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται από μποτ αυτόματος κατάλογος με βάση δεδομένα που υπάρχουν στα Wikidata (αρχική ανάρτηση ιστολογίου). Πρέπει να «κλείσει» τοποθετώντας στο τέλος το {{Wikidata list end}}. Το κείμενο ανάμεσα στα δύο πρότυπα θα αντικαθίσταται περιοδικά (μία φορά κάθε 24 ώρες) από αυτόματα δημιουργημένο κατάλογο από ρομπότ. Προς το παρόν είναι δυνατή μόνο η δημιουργία ενός καταλόγου ανα σελίδα. Για παράδειγμα:

{{Wikidata list
|sparql=SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q39715 . ?item wdt:P131 ?sub0 . ?sub0 (wdt:P131)* wd:Q55 }
|wdq=claim[31:39715] and claim[131:(tree[55][][131])]
|section=131
|sort=label
|columns=label:Λήμμα,description:Περιγραφή,p131:Τόπος,P580,P582,p625,P18
|thumb=128
|min_section=2
}}
...
{{Wikidata list end}}

Παράμετροι:

sparql
Ένα ερώτημα SELECT σε SPARQL. Χρειάζεται να επιστρέφει ?item ως αριθμό αντικειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο μετατροπής για να μετατρέψετε ένα WDQ σε SPARQL, αλλά πάντε να ελέγχετε το ερώτημα για να σιγουρευτείτε ότι δουλεύει και αντικαταστήστε τα "entity:" με "wd:" (phab:T119332). Υποχρεωτικό, εκτός αν χρησιμοποιείται WDQ.
wdq
Ένα ερώτημα WikiDataQuery. Τα αντικείμενα του αποτελέσματος θα χρησιμοποιηθούν για τη δόμηση της λίστας. Δοκιμάστε το ερώτημά σας εδώ. Υποχρεωτικό, εκτός αν χρησιμοποιείται SPARQL.
columns
Ορίζει τις στήλες του πίνακα του καταλόγου. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι:
 • number, σειριακός αριθμός γραμμής (ανά ενότητα), αυξάνεται από το 1 ανάλογα με την αρχική ταξινόμηση.
 • label, η ετικέτα στη γλώσσα του τοπικού wiki, συνδεδεμένη με το τοπικό λήμμα (αν υπάρχει) ή με το αντικείμενο Wikidata
 • description, η περιγραφή (κανονική είτε αυτόματα δημιουργημένη)
 • item, ο αριθμός Q του αντικειμένου
 • Pxxx μια ιδιότητα των Wikidata
 • Pxxx/Pzzz, ιδιότητες προσδιοριστών.; for Pxxx linking to an item Qyyy and having a Pzzz qualifier, the Qxxx linked label and the value of Pzzz
 • Pxxx/Qyyy/Pzzz, qualifier properties; for Pxxx linking to an item Qyyy and having a Pzzz qualifier, the value of Pzzz. This is a version of the above, specific for a single item; e.g., "p553/q866/p554" to get YouTube account names.
 • ?fieldname, ένα όνομα πεδίου αποτελέσματος SPARQL. Μόνο για καταλόγους που βασίζονται μόνο σε SPARQL.
Values marked as "deprecated" are not shown. Every column can optionally have a ":Titel", otherwise the Wikidata property name is used. Υποχρεωτικό
sort
Το αρχικό κλειδί ταξινόμισης για τον πίνακα. Έγκυρες τιμές είναι:
 • label, η ετικέτα του αντικειμένου
 • family_name, προσπαθεί να βρει και να ταξινομίσει με βάση αυτό, το επίθετο από την ετικέτα, υποθέτοντας ότι τα αντικειμενα είναι άνθρωποι. Η μέθοδος είναι ευρετική και μπορεί να μην λειτουργεί σωστά πάντα. Αν είναι δυνατό προσπαθήστε να ταξινομίσετε βάση του P734 (επίθετο - οικογενειακό όνομα).
 • Pxxx, μια ιδιότητα Wikidata
Προαιρετικά
section
Ο κατάλογος μπορείς να χωριστεί σε ενότητες ανά ιδιότητα Wikidata. Προαιρετικό
min_section
Ο ελάχιστος αριθμός καταχωρίσεων ώστε να δημιουργηθεί ενότητα. Όλες οι άλλες καταχωρίσεις θα τοποθετούνται στην ενότητα "misc". Προκαθορισμένο: 2. Προαιρετικό
autolist
Αν το description είναι column όμως δεν υπάρχει περιγραφή στα Wikidata, με το "autolist=fallback" χρησιμοποιεί το AutoDesc για να δημιουργήσει αυτόματα. Προαιρετικό
thumb
Το πλάτος των μικρογραφιών των εικόνων (π.χ. column P18). Προκαθορισμένο:128. Προαιρετικό
links
Πως να αποδόσει τους συνδέσμους που δεν υπάρχουν στην τοπική Βικιπαίδεια. Έγκυρες τιμές είναι:
 • all για σύνδεσμο στα Wikidata. Προκαθορισμένο.
 • local για την αφαίρεση καταχωρίσεων για τις οποίες δεν υπάρχει λήμμα τοπικά.
 • red για τη δημιουργία κόκκινων συνδέσμων με βάση την ετικέτα και το αντικείμενο.
 • text για τη δημιουργία μπλε συνδέσμων για τις υπάρχουσες σελίδες και απλού κειμένου για τις άλλες.
 • reasonator για τη δημιουργία μπλε συνδέσμων για τις υπάρχουσες σελίδες και συνδεσμους στο Reasonator αλλιώς.
Προαιρετικό
row_template
Δημιουργεί κλήση σε πρότυπο αντί για γραμμή πίνακα, το πρότυπο τότε με τη σειρά του πρέπει να δημιουργήσει τον πίνακα. Οι παράμετροι που περνιούνται στο πρότυπο είναι τα μικρογράμματα κλειδιά από την παράμετρο columns, π.χ. label ή p18. Προαιρετικό
wdedit
Δημιουργεί πληροφορίες που επιτρέπουν την επεξεργασία Wikidata μέσω της Βικιπαίδειας χρησιμοποιώντας το πρόσθετο «Πειραματική επεξεργασία περιεχομένων πινάκων που παράγονται μέσω ερωτημάτων στα Wikidata» που μπορείτε να ενεργοποιήσετε στις προτιμήσεις σας. Η τιμή πρέπει να είναι yes. Προσοχή: Αυτό θα έχει αποτέλεσμα να δημιουργηθεί περισσότερος κώδικας wiki από το κανονικό, και οι ανανεώσεις μπορεί να αποτύχουν εξαιτίας του. Προαιρετικό