Πρότυπο:Div end

Από Βικιθήκη
Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Πρότυπο που εισάγει την ετικέτα HTML </div>. Χρησιμοποιείται όπου δεν είναι τεχνικά δυνατόν να αναγράφεται απευθείας ο κώδικας </div>.

Πρότυπα με την ίδια λειτουργία που ανακατευθύνουν εδώ