Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρότυπο:Σε χρήση

Από Βικιθήκη

Χρησιμοποιείτε το πρότυπο για λογικά χρονικά διαστήματα: όταν πρόκειται να επεξεργαστείτε μια σελίδα για πραγματικά πολλή ώρα. Δεν είναι κατάλληλο για διορθώσεις μερικών προτάσεων, μορφοποιήσεις (εκτός αν είναι σε όλη την έκταση του κειμένου και πάρα πολλές) και όταν φυσικά δεν έχετε σκοπό να συνεχίσετε για πολλή ώρα!Αυτό το άρθρο υπόκειται σε επεξεργασία για αρκετή ώρα.

Παρακαλούμε, έχετε την ευγένεια να μην επεξεργαστείτε το άρθρο όσο αυτό το μήνυμα είναι ενεργοποιημένο, για να αποφευχθούν συγκρούσεις ταυτόχρονης επεξεργασίας. Εάν θέλετε να γνωρίζετε ποιος δουλεύει πάνω στο άρθρο, παρακαλούμε να κοιτάξετε το ιστορικό του άρθρου.


Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το πρότυπο από τη σελίδα, όταν δεν σκοπεύετε να την επεξεργαστείτε για πολλή ώρα ή όταν τελειώσετε τις αλλαγές σας!