Πρότυπο:ΚεφαλίδαΒιβλίου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Πολλά από τα βιβλία που σκανάρονται για να μεταφερθούν στη Βικιθήκη περιλαμβάνουν σελίδες με κεφαλίδα και υποσέλιδο. Ανάμεσα στις πληροφορίες που μπορεί να έχει η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο μιας σελίδας μπορεί να είναι ο τίτλος του βιβλίου ή του κεφαλαίου, το όνομα του συγγραφέα ή ο αριθμός της σελίδας. Σκοπός αυτού του προτύπου είναι η εύχρηστη απεικόνιση αυτών των πληροφοριών.

Το πρότυπο έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει κεφαλίδες με τρία μέρη (στο αριστερό μέρος της σελίδας, στο κέντρο, στο δεξί) ή με τέσσερα μέρη (αριστερά, αριστερά-κέντρο, δεξιά-κέντρο, δεξιά).

Η σύντομη μορφή του προτύπου, {{Κβ}}, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

Χρήση[Επεξεργασία]

Κεφαλίδα με τρία μέρη (αριστερά, κέντρο, δεξιά)[Επεξεργασία]

Συνήθως οι κεφαλίδες αποτελούνται από τρία μέρη, στα αριστερά, στο κέντρο και στα δεξιά της σελίδας. Όταν το πρότυπο έχει τρεις ή λιγότερες παραμέρους, αυτές αντιστοιχούν στο αριστερό, το κεντρικό και το δεξί κομμάτι της κεφαλίδας.

Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς οι παράμετροι να δίνονται με μεταβλητές. Σε αυτή την περίπτωση η σειρά είναι αριστερά, κέντρο, δεξιά. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσουμε:

  • {{ΚεφαλίδαΒιβλίου|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ}} ή
  • {{Κβ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ}}

τότε εμφανίζεται:

ΑΡΙΣΤΕΡΑΔΕΞΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ


Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο βάζοντας μεταβλητές. Παράδειγμα:

  • {{ΚεφαλίδαΒιβλίου|αριστερά=ΑΡΙΣΤΕΡΑ|κέντρο=ΚΕΝΤΡΟ|δεξιά=ΔΕΞΙΑ}} ή
  • {{Κβ|αριστερά=ΑΡΙΣΤΕΡΑ|κέντρο=ΚΕΝΤΡΟ|δεξιά=ΔΕΞΙΑ}}

Εμφανίζεται:

ΑΡΙΣΤΕΡΑΔΕΞΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ

Η χρήση του προτύπου με μεταβλητές ενδείκνυται όταν θέλουμε να παραλείψουμε κάποια από αυτές.


Κεφαλίδα με τέσσερα μέρη (αριστερά, αριστερά-κέντρο, δεξιά-κέντρο, δεξιά)[Επεξεργασία]

Μερικά έργα, όπως για παράδειγμα λεξικά ή κατάλογοι, έχουν δύο κεφαλίδες στο κέντρο της σελίδας, μία αριστερά και μία δεξιά. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να δώσετε τέσσερις παραμέτρους που αντιστοιχούν στο αριστερό, αριστερό-κέντρο, δεξί-κέντρο και δεξί μέρος της κεφαλίδας.

  • {{ΚεφαλίδαΒιβλίου|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ}} ή
  • {{Κβ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ}}
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΑ


Αν υπάρχουν τέσσερις παράμετροι αλλά κάποια από αυτές είναι κενή θα εμφανιστεί πάλι κεφαλίδα με τέσσερις παραμέτρους. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας:

  • {{ΚεφαλίδαΒιβλίου|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ||ΔΕΞΙΑ}} ή
  • {{Κβ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ||ΔΕΞΙΑ}}

εμφανίζεται:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΑ