Πρότασις προαγωγής του Θεοδώρου Τζιμπίτη εις υποχιλίαρχον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρότασις προαγωγῆς τοῦ Θεοδώρου Τζιμπίτη εἰς ὑποχιλίαρχον.


Περ. Β΄
Ἀρ. 5093

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Ὁ Θεοδωράκης Τζιμπίτης, Λιβαδίτης, διὰ τὰς πιστὰς πρὸς τὴν πατρίδα ἐκδουλεύσεις του, κατὰ τὴν διαμαρτυρίαν τῶν προκρίτων τῆς ἐπαρχίας του καὶ διὰ τὴν προθυμίαν του νὰ ἐναγωνισθῇ τὸν ἱερὸν τοῦτον ᾿Αγῶνα ἐγκρίνεται νὰ προβιβασθῇ εἰς τὸν βαθμὸν τῆς ὑποχιλιαρχίας καὶ καθυποβάλλεται εἰς τοῦ Σεβαστοῦ Βουλευτικοῦ τὴν ἐπίκρισιν.


Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 3 Ὀκτωμβρίου 1824


Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσωρ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀρ. 5093, περὶ προβιβασμοῦ. Ἀνεγνώσθη τὴν 4 8βρίου καὶ ἐνεκρίθη.