Πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για Τσοχατζόπουλο

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»
Συγγραφέας:


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Αριθμ Πρωτ: 952

Ημερομ. 15/4/11

Προς
Τη Βουλή των Ελλήνων

Πρόταση

σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»


Με το υπ' αριθμ.33320/5.4.2011 έγγραφο του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβιβάστηκαν στη Βουλή αντίγραφα της με αριθμό Ω 10/7 ποινικής δικογραφίας, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη πρώην Υπουργών για αξιόποινες πράξεις που αυτοί φέρεται να τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο σύναψης των συμβάσεων του Πολεμικού Ναυτικού για την κατασκευή και επισκευή υποβρυχίων.

Από τη μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας προέκυψαν στοιχεία που σχετίζονται με τον τότε Υπουργό Εθνικής Αμυνας, ως προς την από 15.02.2000 σύμβαση, με την οποία η κοινοπραξία Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (:ENAE) - Ferrostaal AG - HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (: Σύμβαση με την ονομασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»). Από τα στοιχεία διαφαίνεται ότι προ της υπογραφής της άνω σύμβασης και ενόψει της ανάθεσης του έργου σ’ αυτήν, η ως άνω γερμανική εταιρεία (καθ’ ά διαφαίνεται από απόφαση του Ανακριτή του Ειρηνοδικείου Μονάχου και τις καταθέσεις διευθυντικών στελεχών αυτής ενώπιον του Εισαγγελέα Μονάχου) ανέπτυξε, όπως έπραττε άλλωστε σε όλα τα έργα που αναλάμβανε ανά τον κόσμο, ένα σύστημα δωροδοκιών ανωτάτων πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, προκειμένου αυτοί να έχουν θετική άποψη και να ασκήσουν την επιρροή τους υπέρ της ανάληψης των έργων από την ίδια. Τα χρήματα των δωροδοκιών φαίνεται να κατέληγαν στους παραπάνω αξιωματούχους του Ελληνικού Κράτους, μέσω συμβούλων (όπως οι Μιχαήλ Ματαντός και Αλέξανδρος Αβαντάγγελος), δικηγορικών γραφείων της Ζυρίχης (όπως του Mais), ad hoc ιδρυόμενων εταιρειών (όπως η 'Dolmatron' με έδρα τις Παρθένους Νήσους) και μέσα από πολλές και δυσεξακρίβωτες διαδρομές. Στην προκειμένη περίπτωση φέρεται να καταβλήθηκε για δωροδοκίες ποσοστό 4,5% επί του κοστολογίου («τζίρου») του έργου και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 72.000.000-83.000.000 ευρώ. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι οι δωροδοκούμενοι υπάλληλοι του Ελληνικού Κράτους (η έννοια των υπαλλήλων ορίζεται με τη ρητή διάταξη του άρθρου 2§3 του ν. 3126/2003), γνώριζαν σαφώς ότι το ποσό των προς αυτούς δωροδοκιών, τελικά μετακυλύετο σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, αφού τα χρήματα των δωροδοκιών που ήσαν αναγκαία για την εξασφάλιση της σύμβασης και το κόστος τους, η δωροδοκούσα γερμανική εταιρεία το συνυπολόγιζε στην τελική τιμή προς τον πελάτη, δηλαδή σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά συνέπεια, ζητάμε να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, το Ν. 3126/2003 «περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών» και τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Αμυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. σχετικά με την από 15.02.2000 άνω σύμβαση, για τις αξιόποινες πράξεις: α) της παθητικής δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 235 Π.Κ., όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλ. κατά το έτος 2000, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § I του ν. 1608/1950) και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με τη μορφή της απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχ. α', περ. αιζ', στοιχ. β', γ', 2 §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περ. αιζ' προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 16 ν. 2479/1997, που ήταν ο νόμος που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλ. κατά το έτος 2000), δεδομένου ότι ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχομένως ζήτησε και έλαβε άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων για τον εαυτό του ωφελήματα οποιοσδήποτε φύσεως, προκειμένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντά του, και ενδεχομένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2011

Οι Προτείνοντες Βουλευτές