Πετεινός

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ένας πετεινός, ένας πετεινός
ένας πετεινός μεγάλος και τρανός
μας ετσί- μας ετσίμπησε την κότα
μπρος στου κα- μπρος στου καφενέ την πόρτα
Άχ βρε πετεινέ, άχ βρε πετεινέ
άχ βρε πετεινέ μεγάλε και τρανέ
ενός χρό- ενός χρόνου πετεινάρι
και μας κα- και μας κάνει το λατάρι
Ένας πετεινός, ένας πετεινός
ένας πετεινός μεγάλος και τρανός
μας τσιμπού- μας τσιμπούσε τις πουλάδες
θα μας βά- θα μας βάλεις σε μπελάδες
Ένας πετεινός, ένας πετεινός
ένας πετεινός μεγάλος και τρανός
τις πουλά- τις πουλάδες κυνηγούσε
και το γλέ- και το γλέντι αρχινούσε