Πανωμερίτες και κατωμερίτες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Πανωμερίτες και κατωμερίτες

Χαρά στσι νιούς που γεύγονται κάτω στο κατωμέρι
και τρων του κόσμου τα καλά, τση Χώρας τα ξαρέσια
και κάνουν όψη και μορφή ως είν΄η κολισαύρα.
Χαρά στσι νιους που γεύγονται απάνω στη Μαδάρα
και τρων την πάχνη του χιονιού, το δροσερόν αέρι
και κάνουν όψη όμορφη ωσάν το πορτοκάλι.