Πανδώρα/Τόμος 1/Τεύχος 3/Εύστοχος απάντησις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πανδώρα, Τέυχος 3
ανώνυμος
Εὔστοχος ἀπάντησις


ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ. Ἄγγλος περιηγητὴς ἦλθε ποτὲ εἰς Ῥώμην, ἔχων ἐπισήμους συστάσεις πρὸς τὸν Πάπαν, ὅστις, δεξιούμενος αὐτὸν, διέταξε νὰ τῷ δειχθῶσιν ὅλα τὰ Μουσεῖα, αἱ ἐκκλησίαι, αἱ τελεταὶ, καὶ ὅ,τι περίεργον εἰς ἐκείνην τὴν μεγαλόπολιν. Ἀφ' οὗ δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἐρώτησεν ὁ Πάπας τὸν ξένον του ἂν εἶδεν ὅσα ἐπεθύμει, καὶ ἂν εὐχαριστήθη.

— Εὐχαριστῶ τῆν ὑμετέραν ἁγιότητα, ἀπεκρίθη, ὁ Ἄγγλος. Μόνον τὴν ἐθιμοταξίαν τὴν ἐπὶ τῆς χηρεύσεως τοῦ παπικοῦ θρόνου μοὶ μένει νὰ ἰδῶ ἀκόμη.

— Ὅσον δι' ἐκείνην, ἀπεκρίθη γελῶν ὁ Πῖος, μέ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ θέλω προοπαθήσει νὰ μὴ τὴν ἰδῆτε τόσον ταχέως.