Παλατινή Ανθολογία/XI/48 Ανακρέοντος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
AP XI 48 Τὸν ἄργυρον τορεύσας
Συγγραφέας: Ανακρέων
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Τὸν ἄργυρον τορεύσας, Ανακρέοντος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 48 (AP XI 48)


XI 48 Ανακρέοντος[Επεξεργασία]

Τὸν ἄργυρον τορεύσας
Ἥφαιστέ μοι ποίησον
πανοπλίαν μὲν οὐχί·
ποτήριον δὲ κοῖλον
ὅσον δύνηι βάθυνον.
ποίει δέ μοι κατ᾽ αὐτοῦ
μήτ᾽ ἄστρα μήτ᾽ Ἀμάξας,
μὴ στυγνὸν Ὠρίωνα,
ἀλλ᾽ ἀμπέλους χλοώσας
καὶ βότρυας γελῶντας
σὺν τῶι καλῶι Λυαίωι.