Παλατινή Ανθολογία/X/6 Σατύρου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
X 6 Ἤδη μὲν ζεφύροιο ποητόκου ὑγρὸν ἄημα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Ἤδη μὲν ζεφύροιο ποητόκου ὑγρὸν ἄημα, Σατύρου επιγραμματοποιού, βιβλίο 10ο (AP X 6)


X 6 Σατύρου[Επεξεργασία]

Ἤδη μὲν ζεφύροιο ποητόκου ὑγρὸν ἄημα ἠρεμα λειμῶνας πίτνει ἐπ' ἀνθοκόμους•
Κεκροπίδες δ' ἠχεῦσι• γαληναίη δὲ θάλασσα μειδιάει χρυερῶν ἄτρομος ἐξ ἀνέμων,
ἀλλ' ἴτε θαρσαλέοι, πρυμνήσια λύετε, ναῦται, πίτνατε δὲ πτερύγων λεπταλέας στολίδας,
ὦ ἴτ' ἐπ' ἐμπορίην πίσυνοι χαρίεντι Πριήπωι, ὦ ἴτε δὴ λιμένων δαίμονι πειθόμενοι.