Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παλατινή Ανθολογία/V/4 Φιλοδήμου

Από Βικιθήκη
AP V 4 τὸν σιγῶντα, Φιλαινί, συνίστορα τῶν ἀλαλήτων
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο, Ερωτικά επιγράμματα)
τὸν σιγῶντα, Φιλαινί, συνίστορα τῶν ἀλαλήτων, Φιλόδημος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 4 (AP V 4)


V4 Φιλοδήμου[Επεξεργασία]

τὸν σιγῶντα, Φιλαινί, συνίστορα τῶν ἀλαλήτων λύχνον ἐλαιηρῆς ἐκμεθύσασα δρόσου,
ἔξιθι: μαρτυρίην γὰρ Ἔρως μόνος οὐκ ἐφίλησεν ἔμπνουν καὶ πηκτὴν κλεῖε, Φιλαινί, θύρην.
καὶ σύ, φίλη Ξανθώ, με: σὺ δ᾽, ὦ φιλεράστρια κοίτη, ἤδη τῆς Παφίης ἴσθι τὰ λειπόμενα.