Παλατινή Ανθολογία/IX/641 Αγαθία

Από Βικιθήκη
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
AP IX 641 Καὶ σὺ μεθ' Ἑσπερίην ὑψαύχενα καὶ μετὰ Μήδων ἔθενα
Συγγραφέας: Αγαθίας ο Σχολαστικός
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο, Επιδεικτικά επιγράμματα)
Καὶ σὺ μεθ' Ἑσπερίην ὑψαύχενα καὶ μετὰ Μήδων ἔθενα, Αγαθία του Σχολαστικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο επίγραμμα 641 (AP IX 641)IX 641 Αγαθία[Επεξεργασία]

Καὶ σὺ μεθ' Ἑσπερίην ὑψαύχενα καὶ μετὰ Μήδων ἔθενα καὶ πᾶσαν βαρβαρικὴν ἀγέλην,
Σαγγάριε, κρατερῆισι ῥοὰς ἁψῖσι πεδηθείς, οὕτω ἐδουλώθης κοιρανικῆι παλάμηι·
ὁ πρὶν γὰρ σκαφέεσσιν ἀνέμβατος, ὁ πρὶν ἀτειρής, κεῖσαι λαϊνέηι σφιγκτὸς ἀλυκτοπέδηι.