Παλατινή Ανθολογία/IX/154 Αγαθία

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
AP IX 154 Ἱλήκοις, πολιοῦχε. σὲ μὲν χρυσαυγέϊ νηῶι
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο, Επιδεικτικά επιγράμματα)
Ἱλήκοις, πολιοῦχε. σὲ μὲν χρυσαυγέϊ νηῶι, Αγαθία του Σχολαστικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο επίγραμμα 154 (AP IX 154)


IX 154 Αγαθία[Επεξεργασία]

Ἱλήκοις, πολιοῦχε. σὲ μὲν χρυσαυγέϊ νηῶι, ὡς θέμις, ἁ τλάμων Ἴλιος ἠγασάμην·
ἀλλὰ σύ με προλέλοιπας ἑλώριον, ἀντὶ δὲ μήλου πᾶσαν ἀπεδρέψω τείχεος ἀγλαΐην.
ἄρκιον ἦν θνάσκειν τὸν βουκόλον· εἰ γὰρ ἄθεσμος ἔπλετο, τᾶς πάτρας οὐκ ἀλίτημα τόδε.