Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ορισμός του συντάγματος

Από Βικιθήκη
Ὁρισμὸς τοῦ συντάγματος
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1890 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
[Ἀποσπάσματα ἐκ τῆς «Πρωτοχρονιᾶς» τοῦ Φατσέα]

ΤΟ Σύνταγμα! φωνάζεις· ἰσότης! ἀδελφότης!
Ἀλλὰ τί λέγει ὁ ἄλλος; — Ἐγὼ! ἀτομικότης!
γιὰ μὲ τὸ ἔθνος εἶνε ἡ τσέπη νὰ γεμίσῃ,
νὰ φάγω, νὰ μεθύσω, καὶ φοῦρνος μὴ καπνίσῃ!
Τὸ Σύνταγμα εἶνε βρύση, νερὸ ποῦ πᾶς καὶ πίνεις·
ἐβρώμισες τὴ βρύση; καὶ πιάτα δὲν θὰ πλύνῃς!
Τὸ Σύνταγμα εἶνε μάνδρα τὴ στάνη νὰ φυλάῃ
μὴν ἔμβῃ λύκος μέσα τὰ πρόβατα νὰ φάῃ.
Ἀλλ’ ἂν ἡ μάνδρα γύρω εἶν’ καταχαλασμένη,
ἀπ’ ὅπου κι’ ἂν θελήσῃ ὁ λύκος δὲν ἐμβαίνει;
ἢ ἂν γερὴ εἶν’ ἡ μάνδρα, μὰ τὰ σκυλιὰ κοιμῶνται
ἢ πέφτουν σὲ ψοφῆμι καὶ στάνη δὲν ’θυμῶνται,
οἱ λύκοι δὲν ἐμβαίνουν κοπάδια μέσ’ ’ς τὴ στάνη
τὰ πρόβατα νὰ φᾶνε μαζῆ μὲ τὸν τσομπάνη;