Νόμος 4336/2015/Καταργούμενες διατάξεις για τον οίνο

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Μέρος B: Δ. Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Δ.11 Καταργούμενες διατάξεις για τον οίνο


ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

1. Η υπ’ αριθ. 1849/31.1.1961 κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Εμπορίου, Οικονομικών, Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών» (Β΄ 58).

2. Η υπ’ αριθ. 1554/18.9.1966 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγιεινής και Εμπορίου «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών» (Β΄ 645).

3. Η υπ’ αριθ. 9872/1242/17.3.1966 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των όρων διατυπώσεων και περιορισμών καθ’ ους επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεσις του συμπεπυκνωμένου γλεύκους χλωράς σταφίδος ελευθέρου εμπορίου ή χλωρών σταφυλών» (Β΄219).

4. Η υπ’ αριθ. 11787/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους» ( Β΄1484).

5. Η υπ’ αριθ. 11788/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων» (Β΄1484).

6. Η υπ’ αριθ. 54/2012/20.4.2012 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφιαλωτηρίων οίνων και αρωματισμένων οίνων» (Β΄1339).

7. Η υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (Β΄159).

8. Η υπ’ αριθ. 27030/4292/16.6.1971 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (Β΄528).

9. Η υπ’ αριθ. 16526/3951/23.8.1975 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί συμπληρώσεως της υπ. αριθμ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και η διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου»» (Β΄1074).

10. Η υπ. αριθ. 11789/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (Β΄1484).