Μύθος 81: Αι δύο πήραι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αι δύο πήραι
Συγγραφέας:
Απόδοση του αισώπειου μύθου Ο δύο πήρας εξημμένος.


Καθεὶς ἄνθρωπος καὶ δύο πήρας λαιμοκρεμασμένας
ἀπὸ ἴδια καὶ ξένα κακὰ ἔχει πληρωμένας·
τὴν μὲν φέρει ἔμπροσθέν του,
τὴν δὲ σύρει ὄπισθέν του·
εἰς τὴν ἐμπροσθέν του κλείει ὅλα τὰ κακὰ τὰ ξένα,
καὶ τηρεῖ τὰ ἴδιά του εἰς τὴν ὄπισθεν κλεισμένα·
διὰ τοῦτο τὰς κακίας ἑαυτοῦ δὲν θεωρεῖ,
καὶ τὰ σφάλματα τῶν ξένων ἀκιβῶς παρατηρεῖ.