Μύθος 46: Αλεπού και λέων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αλεπού και λέων
Συγγραφέας: Παναγιώτης Σούτσος
Απόδοση του αισώπειου μύθου Αλώπηξ μηδέποτε θεασαμένη λέοντα.


Φορὰν πρώτην ἀλεποῦ
λέοντα ἰδοῦσά που,
'ς τὸ νῦν ἦλθε καὶ ἀεὶ
ἡ κυράτσα Θωμαΐ.

Καὶ τὴν δεύτερην φορὰν
εἰς τοιαύτην συμφορὰν
πῆγε κ' ἦλθε ἡ δειλὴ,
ἀλλὰ ὄχι καὶ πολύ.

Εἰς τὴν τρίτην της φορὰν
ἔσεισε καὶ τὴν οὐρὰν
καὶ ὀλίγον ἢ πολὺ
ἄρχισε καὶ νὰ λαλῇ.

Ὕστερα τιρὶ τιτὰ
ἤρχισε νὰ τὸν ῥωτᾷ
ὡς συμπένθερη τρανὴ
τί ποθεῖ καὶ τί φρονεῖ.

Καὶ μερίδι νὰ ζητῇ
ἕνα τοῦ λαγοῦ αὐτὶ,
τῆς δορκάδος τὰ νεφρὰ
ἢ δυὸ πόδια ἐλαφρά.

Νὰ πηδᾷ ἐδῶ κ' ἐκεῖ,
καὶ νὰ τὸν φιλονεικῇ
τῆς πηγῆς τὸ δροσερὸ
καὶ τρεχάμενο νερό.

Ἐπιμύθιον.
Ἄλλη φύσις καὶ ζωὴ
ἡ συνήθεια ποιεῖ
τὰ μεγάλα καὶ δεινὰ
μικρὰ ἅμα καὶ κοινά.