Μπέρμιγχαμ Δήλωση της Πίστεως

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μπέρμιγχαμ Δήλωση της Πίστεως
Οι Χριστάδελφοι

Η Μπέρμιγχαμ Δήλωση της Πίστεως (BASF) είναι η πιο ευρέως αποδεκτή Δήλωση της Πίστης των Χρισταδέλφων και έρχεται σε δύο μέρη. Αυτή η ενότητα ονομάζεται <<παραληφθείσα αλήθεια>> και το άλλο τμήμα ονομάζεται <<δόγματα που απορρίπτονται>>.

Δείτε επίσης τα Δόγματα που Απορρίπτονται στη Μπέρμιγχαμ Δήλωση της Πίστεως και Οι Εντολές του Χριστού.Η ΙΔΡΥΣΗ - Ότι το βιβλίο που είναι σήμερα γνωστό ως η Βίβλος, που αποτελείται από τις Γραφές του Μωυσή, των προφητών, και των αποστόλων, είναι η μόνη πηγή της γνώσης σχετικά με τον Θεό και τους σκοπούς του για τα τεκτενόμενα στην γη, και ότι η ίδια δόθηκε εξ ολοκλήρου από την έμπνευση του Θεού στους συγγραφείς, και κατά συνέπεια, είναι αλάθητη σε όλα τα μέρη της, εκτός από αυτά που ενδεχομένως να οφείλονται σε σφάλματα μεταγραφής ή μετάφρασης. (Aυτή η παράγραφος προστέθηκε το 1886.)

Αναφορές: (΄Β προς Τιμόθεον 3:16,προς Κορινθίους Ά 2:13,προς Εβραίους 1:1,Επιστολή ΄Β Πέτρου 1:21,προς Κορινθίους Ά 14:37, Νεεμίας 9:30,κατά Ιωάννην 10:35).


1.Ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι Αυτός που αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ,στον Ισαάκ και στον Ιακώβ,μέσω αγγελικής επίσκεψης και όραματος και στον Μωυσή στο φλεγόμενο θάμνο στο Σινά, ο οποίος εκφράστηκε μέσω του Κύριου Ιησού Χριστού,ως ο ανώτατος αυτοτελής Θεός,Ο ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,που κατοικεί σε απρόσιτο φως,πανταχού παρών με το Πνεύμα Του, το οποίο είναι ενωμένο με το πρόσωπο του στον ουρανό.Με την ενέργεια Του, δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά.

Αναφορές: (Ησαΐας 40:13-25,43:10-12,44:6-8,45:5,46:9,10,Ιώβ 38,39,40,Δευτερονόμιον 6:1-4,κατά Μάρκον 12:29-32,προς Κορινθίους ‘Α 8:4-6,προς Εφεσίους 4:6, Ά προς Τιμόθεον 2:5, Νεεμίας 9:6,Ιώβ 26:13, Ψαλμοί124:8,146:6,148:5,Ησαΐας 40:25-27, Ιερεμίας 10:12,13,27:5,32:17-19, 51:15, Πράξεις Αποστόλων 14:15,17:24, Ά Χρονικών 29:11-14, Ψαλμοί 62:11,145:3,Ησαΐας 26:4,40:26,
Ιώβ 9:4,36:5,Ψαλμοί 92:5,104:24,147:4,5, Ησαΐας 28:29,προς Ρωμαίους 16:27, Ά προς Τιμόθεον 1:17, ΄Β Χρονικών 16:9, Ιώβ 28:24, 34:21, Ψαλμοί 33:13,14, 44:21, 94:9, 139:7-12, Παροιμίες 15:3, Ιερεμίας 23:24, 32:19, Aμώς 9:2,3, Πράξεις Αποστόλων 17:27,28, Ψαλμοί 123:1, Ά Βασιλέων 8:30-39,43,49,κατά Ματθαίον 6:9, Ά προς Τιμόθεον 6:15,16, 1:17).

2.Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Υιός του Θεού,που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία διαμέσου του Αγίου Πνεύματος,χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου, και στη συνέχεια χρίστηκε με το Άγιο Πνεύμα με τη βάφτισή του.

Αναφορές: (κατά Ματθαίον 1:23,Ά προς Τιμόθεον 3:16, Πράξεις Αποστόλων 2:22-24,36,κατά Ματθαίον 1:18-25, κατά Λουκάν 1:26-35,προς Γαλάτας 4:4,Ησαΐας 7:14,κατά Ματθαίον 3:16,17, Ησαΐας 11:2,42:1,61:1, κατά Ιωάννην 3:34,7:16,8:26-28,14:10-24).

3.Ότι η εμφάνιση του Ιησού από τη Ναζαρέτ στη γη ήταν απαραίτητη λόγω της θέσης και της κατάστασης στην οποία η ανθρώπινη φυλή έχει έρθει από τις περιστάσεις που συνδέονται με τον πρώτο άνθρωπο.

Αναφορές: (προς Κορινθίους ‘Α 15:21,22,προς Ρωμαίους 5:12-19,Γένεσις 3:19, προς Κορινθίους ‘Β 5:19-21).


4.Ότι ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Αδάμ, που ο Θεός τον δημιούργησε από τη σκόνη του εδάφους ως ψυχή,ή φυσικό σώμα με ζωή,"πολύ καλό" σε είδος και κατάσταση,και τον τοποθέτησε σε πλαίσιο νόμου μέσω του οποίου η συνέχιση της ζωής εξαρτάται από την υπακοή.

Αναφορές: (Γένεσις 2:7,18:27,Ιώβ 4:19,33:6,προς Κορινθίους Ά 15:46-49, Γένεσις 2:17).

5.Ο Αδάμ έσπασε αυτό το νόμο,και κρίθηκε ανάξιος της αθανασίας,και καταδικάστηκε να επιστρέφει στο έδαφος από όπου είχε προέλθει - μια καταδίκη που πραγματοποιήθηκε και έγινε φυσικός νόμος για το είδος του και διαβιβάστηκε σε όλες τις γεννιές του.

Αναφορές:' (Γένεσις 3:15-19,22,23,προς Κορινθίους ‘Β 1:9,προς Ρωμαίους 7:24, προς Κορινθίους ‘Β 5:2-4, προς Ρωμαίους 7:18-23,προς Γαλάτας 5:16,17,προς Ρωμαίους 6:12, 7:21,κατά Ιωάννην 3:6, προς Ρωμαίους 5:12, προς Κορινθίους Ά 15:22, Ψαλμοί 51:5, Ιώβ 14:4).

6.Ότι ο Θεός στην καλοσύνη Του, σχεδίασε ένα σχέδιο αποκατάστασης,χωρίς να παραμελήσει την δίκαιη και αναγκαία νομοθεσία Του για την αμαρτία και τον θάνατο,θα διασώσει τελικά τον άνθρωπο από την καταστροφή,και οι άνθρωποι στη γη θα είναι αναμάρτητοι αθάνατοι.

Αναφορές: (Αποκάλυψη 21:4,κατά Ιωάννην 3:16,‘Β προς Τιμόθεον 1:10,Επιστολή Ά Ιωάννου 2:25, ΄Β προς Τιμόθεον 1:1,προς Τίτον 1:2,προς Ρωμαίους 3:26,κατά Ιωάννην 1: 29).

7.Ότι Αυτός εγκαινίασε το σχέδιο Του κάνοντας τις υποσχέσεις Του στον Αδάμ,στον Αβραάμ και στον Δαυίδ και στη συνέχεια διαμέσω των προφητών.

Αναφορές: (Γένεσις 3:15, 22:18,Ψαλμοί 89:34-37,33:5,Ωσηέ 13:14,Ησαΐας 25:7-9,51:1-8,Ιερεμίας 23:5).

8.Το γεγονός ότι αυτές οι υποσχέσεις είχαν σχέση με τον Ιησού Χριστό,ο οποίος ήταν από την καταδικασμένη γεννιά του Αβραάμ και του Δαβίδ,και ο οποίος,αν και φορώντας την καταδικασμένη φύση τους,κέρδισε την ανάσταση διαμέσου της τέλειας υπακοής και πεθαίνοντας,κατάργεισε το νόμο της καταδίκης για τον ίδιο αλλά και για όλους εκείνους που πιστεύουν και υπακούουν σε Αυτόν.

Αναφορές: (προς Κορινθίους Ά 15:45,προς Εβραίους 2:14-16,προς Ρωμαίους 1:3,προς Εβραίους 5:8,9,1:9, προς Ρωμαίους 5:19-21,προς Γαλάτας 4:4,5,προς Ρωμαίους 8:3,4,προς Εβραίους 2:14,15, 9:26,προς Γαλάτας 1:4,προς Εβραίους 7:27, 5:3-7, 2:17,προς Ρωμαίους 6:10, 6:9, Πράξεις Αποστόλων 13:34-37, Αποκάλυψη 1:18,κατά Ιωάννην 5:21,22,26,27, 14:3, Αποκάλυψη 2:7, 3:21,κατά Ματθαίον 25:21, προς Εβραίους 5:9,κατά Μάρκον 16:16, Πράξεις Αποστόλων 13:38,39,προς Ρωμαίους 3:22, Ψαλμοί 2:6-9,Δανιήλ 7:13,14, Αποκάλυψη 11:15, Ιερεμίας 23:5, Ζαχαρίας 14:9,προς Εφεσίους 1:9,10).

9.Ότι ήταν αυτή η αποστολή που απαιτούσε τη θαυματουργική γέννηση του Χριστού από μητέρα ανθρώπου,παρεχοντάς του τη δυνατότητα να έχει την καταδίκη μας και,ταυτόχρονα, να είναι αναμάρτητος κουβαλώντας την και,ως εκ τούτου,θα μπορούσε να αναστηθεί μετά τον μαρτυρικό θάνατο που απαιτήθηκε από τη δικαιοσύνη του Θεού.

Αναφορές: (κατά Ματθαίον 1:18-25,κατά Λουκάν 1:26-35,προς Γαλάτας 4:4, Ησαΐας 7:14,προς Ρωμαίους 1:3,4,8:3, προς Κορινθίους ΄Β 5:21,προς Εβραίους 2:14-17,4:15).

10.Υπό τις συνθήκες που αποκτήθηκε με το Θεό, και ήρθε και χρησιμοποιήθηκε από το Θεό μέσω της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος,ο Ιησούς ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας,ο Θεάνθρωπος – και είναι,κατά τη διάρκεια της φυσικής ζωής του,με ίδια φύση με τον θνητό άνθρωπο, που γεννήθηκε από μια γυναίκα, από τη γεννιά του Δαβίδ, και μάρτηρας την εποχή του, με όλες τις επιπτώσεις που ήρθαν με την παραβίαση του Αδάμ,συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου που πέρασε σε όλους τους ανθρώπους,που μοιράστηκε παίρνοντας τη φύση τους.

Αναφορές: (κατά Ματθαίον 1:23,΄Α προς Τιμόθεον 3:16,προς Εβραίους 2:14,προς Γαλάτας 4:4, προς Εβραίους 2:17).

11.Ότι το μήνυμα που παράδωσε από τον Θεό στους συμπατριώτες του τους Εβραίους,ήταν μια κλήση για μετάνοια από κάθε κακό έργο, την διεκδίκηση της θείας του κληρονομιάς και της εβραϊκής βασιλείας, και τη διακήρυξη των καλών νέων ότι ο Θεός θα αποκαταστήσει το βασίλειο του μέσω αυτού εκπληρώνοντας όλα τα πράγματα που είναι γραμμένα στους προφήτες.

Αναφορές: (κατά Μάρκον 1:15,κατά Ματθαίον 4:17, 5:20-48,κατά Ιωάννην 10:36, 9:35, 11:27, 19:21,1:49, κατά Ματθαίον 27:11-42, κατά Ιωάννην 10:24,25,κατά Ματθαίον 19:28,21:42,43,23:38,39, 25:14-46,κατά Λουκάν 4:43,13:27-30,19:11-27,22:28-30,κατά Ματθαίον 5:17,κατά Λουκάν 24:44).

12.Για να δώσει αυτό το μήνυμα,τέθηκε σε θάνατο από τους Εβραίους και τους Ρωμαίους, οι οποίοι ήταν, ωστόσο,μέσα στα χέρια του Θεού,για να κάνει αυτό που του είχε καθοριστεί από πριν να γίνει - δηλαδή,η καταδίκη της αμαρτίας από τη σάρκα,μέσω της προσφορά του σώματός του Ιησού μια για πάντα,ως εξιλέωση για να δηλώσει τη δικαιοσύνη του Θεού,ως βάση για την άφεση των αμαρτιών.Όλοι όσοι προσεγγίζουν τον Θεό μέσα από τον σταυρωμένο,αλλά αναστημένο Ιησού,οι εκπρόσωποι της ανυπάκουης φυλής του Αδάμ,συγχωρούνται.Ως εκ τούτου,το αίμα του καθαρίζει από την αμαρτία.

Αναφορές: (κατά Λουκάν 19:47, 20:1-16,κατά Ιωάννην 11:45-53, Πράξεις Αποστόλων 10:38,39, 13:26-29,4:27,28,προς Ρωμαίους 8:3,προς Εβραίους 10:10,Πράξεις Αποστόλων 13:38, Επιστολή ΄Α Ιωάννου 1:7,κατά Ιωάννην 14:6, Πράξεις Αποστόλων 4:12,Επιστολή ΄Α Πέτρου 3:18, 2:24,προς Εβραίους 9:14,7:27,9:26-28,προς Γαλάτας 1:4,προς Ρωμαίους 3:25,15:8,προς Γαλάτας 3:21,22,2:21,4:4,5,προς Εβραίους 9:15,κατά Λουκάν 22:20, 24:26,46,47, κατά Ματθαίον 26:28).

13.Ότι την τρίτη ημέρα,ο Θεός τον ανάστησε από τους νεκρούς,και τον ανάληψε στους ουρανούς ως μεσολαβητή μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου,κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης μεταξύ τους ότι ο άνθρωπος σώζεται διαμέσου της πίστης και της υπακοής του στην αλήθεια.

Αναφορές: (προς Κορινθίους ΄Α 15:4, Πράξεις Αποστόλων 10:40,13:30-37,2:24-27).


14.Αυτός είναι ιερέας που επιβλέπει τα του οίκου του μόνο και δεν παρεμβαίνει για τον κόσμο,η για καθηγητές που έχουν εγκαταλειφθεί στην ανυπακοή.Κάνει μεσολάβηση για τα σφάλματα των αδελφών του,αν αυτοί ομολογήσουν και εγκαταλείψουν τις αμαρτίες τους.

Αναφορές: (κατά Λουκάν 24:51,προς Εφεσίους 1:20,5:31,΄Α προς Τιμόθεον 2:5,προς Εβραίους 8:1,Πράξεις Αποστόλων 15:14, 13:39,προς Εβραίους 4:14,15,κατά Ιωάννην 17:9,προς Εβραίους 10:26, Επιστολή ΄Α Ιωάννου 2:1, Παροιμίες 28:13).

15.Το ότι έστειλε απόστολους να διακηρύξουν τη σωτηρία μέσω αυτού,ως το μόνο όνομα που δόθηκε κάτω από τον ουρανό διαμέσου του οποίου οι άνθρωποιμπορεί να σωθούν.

Αναφορές: (Πράξεις Αποστόλων 1:8,κατά Ματθαίον 28:19,20,κατά Λουκάν 24:46-48, 26:16 -18,4:12).

16.Ότι ο τρόπος για να έχει κάποιος την σωτηρία είναι το να πιστεύει στο Ευαγγέλιο που κήρυξαν οι απόστολοι και να είναι στην υπηρεσία του Χριστού,με μεταστροφή βυθιζόμενος στο νερό και με συνεχόμενη υπομονετικά τήρηση όλων των εντολών που έχει προστάξει και κανένας δεν αναγνωρίζεται ως φίλος του,εκτός από εκείνους που κάνουν ότι έχει διατάξει.

Αναφορές: (Πράξεις Αποστόλων 13:48, 16:31,κατά Μάρκον 16:16,προς Ρωμαίους 1:16, Πράξεις Αποστόλων 2:38,41, 10:47, 8:12,προς Γαλάτας 3: 27-29,προς Ρωμαίους 6:3-5, 2:7,κατά Ματθαίον 28:20,κατά Ιωάννην 15:14).


17.Ότι το Ευαγγέλιο αποτελείται <<από τα πράγματα σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού και το όνομα του Ιησού Χριστού>>.

Αναφορές: (Πράξεις Αποστόλων 8:12, 19:8,10,20, 28:30,31).

18.Ότι τα πράγματα της Βασιλείας του Θεού είναι τα γεγονότα σχετικά με το Βασίλειο του Θεού στα γραπτά των προφητών και των αποστόλων,και προσδιορισμένα στις επόμενες δώδεκα παραγράφους.

19.Ότι ο Θεός θα δημιουργήσει ένα βασίλειο στη γη,το οποίο θα ανατρέψει όλα τα άλλα,και θα τα αλλάξει στα "βασίλεια του ΚΥΡΙΟΥ μας και του Χριστού ΤΟΥ".

Αναφορές: (Δανιήλ 2:44,7:13,14,Αποκάλυψη 11:15,Ησαΐας 32:1,17,2:2-4,11:9,10).

20.Για το σκοπό αυτό ο Θεός θα στείλει τον Ιησού Χριστό στην γη κατά το τέλος του κόσμου.

Αναφορές: (Πράξεις Αποστόλων 3:20,21, Ψαλμοί 102:16,21,΄Β προς Τιμόθεον 4:1,Πράξεις Αποστόλων 1:9,11, Δανιήλ 7:13).

21.Το βασίλειο που θα δημιουργήσει θα είναι το αποκαταστημένο βασίλειο του Ισραήλ,με όλη τη επικρατειά του,δηλαδή τη γη που κληροδότησε αιώνια για τον Αβραάμ και τον σπόρο του (τον Χριστό) με διαθήκη.

Αναφορές: ( Μιχαίας 4:6-8, Aμώς 9:11,15, Ιεζεκιήλ 37:21,22, Ιερεμίας 23:3-8,Γένεση 13:14,17,προς Εβραίους 11:8,9,προς Γαλάτας 3:16, Λευιτικόν 26:42, Μιχαίας 7:20).

22.Ότι αυτή η αποκατάσταση του βασιλείου στο Ισραήλ θα περιλαμβάνει τo μάζεμα του διασκορπισμένου εκλεκτού λαού του Θεού των Εβραίων,και την επανένταξή τους στη γη των πατέρων τους, όταν θα έχει αναγεννηθεί από "ερήμωση πολλών γενεών",ο ναός της Ιερουσαλήμ θα γίνει «ο θρόνος του Κυρίου» και η μητρόπολη ολόκληρης της γης.

Αναφορές: (Ησαΐας 11:12, Ιερεμίας 31:10,Ζαχαρίας 8:7,8, Ιεζεκιήλ 36:34,36, Ησαΐας 51:3,60:15, 62:4,Ιερεμίας 3:17,Μιχαίας 4:7,8,Ιωήλ 3:17,Ησαΐας 24:23).

23.Το κυβερνών σώμα του βασιλείου,που θα καθοριστεί θα είναι τα αδέλφια του Χριστού,από όλες τις γενιές,που θα γίνει από την ανάσταση και την αλλαγή,και αποτελούν μαζί με τον Χριστό τον εκλεκτό "σπόρο του Αβραάμ" ως κεφαλή τους,όπου όλα τα έθνη θα είναι ευλογημένα,και περιλαμβάνει τον "Αβραάμ,Ισαάκ και τον Ιακώβ, και όλους τους προφήτες",και όλοι στην ηλικία τους στη πίστη.

Αναφορές: (Δανιήλ 12:2, Λουκάς 13:28, Αποκάλυψη 11:18,προς Θεσσαλονικείς Ά 4:15-17,κατά Ιωάννην 5:28, 29,6:39,40,κατά Λουκάν 14:14,κατά Ματθαίον 24:34,46).

24.Ότι κατά την εμφάνιση του Χριστού πριν από την ίδρυση του βασιλείου,οι υπεύθυνοι(δηλαδή, εκείνοι που γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, και έχουν κληθεί να υποβληθούν σε αυτό),νεκροί και ζωντανοί - υπάκουοι και ανυπάκουοι - θα κληθούν στην θέση της κρίσεως "για να κριθούν ανάλογα με τα έργα τους" και να "λάβουν σύμφωνα με όσα έχουν κάνει, είτε αυτά είναι καλά ή κακά".

Αναφορές: (προς Κορινθίους ΄Β 5:10,΄Β προς Τιμόθεον 4:1,προς Ρωμαίους 2:5,6,16, 14:10-12, προς Κορινθίους ΄Α 4:5,Αποκάλυψη 11:18).

25.Οι άπιστοι θα ντροπιαστούν και «ο δεύτερος θάνατος»,οι πιστοί θα γίνουν αθάνατοι,και θα βασιλέψουν με τον Ιησού ως κοινοί κληρονόμοι του βασιλείου,συν-κάτοχοι της γης,και από κοινού διαχειριστές της εξουσίας του Θεού μεταξύ των ανθρώπων στα πάντα.

Αναφορές: (κατά Ματθαίον 7:21, 8:12, 25:31-46, Δανιήλ 12:2,προς Γαλάτας 6:8, 5:21, προς Θεσσαλονικείς ΄Β 1:8-10,προς Εβραίους 10:26-29,επιστολή ΄Β Πέτρου 2:12, Αποκάλυψη 21:8, Μαλαχίας 4:1, Ψαλμοί 37:29-38,Παροιμίες 10:25-30,προς Κορινθίους Ά 15:51-55, προς Κορινθίους ‘Β 5:1-4,επιστολή Ιακώβου 1:12,προς Ρωμαίους 2:7,κατά Ιωάννην 10:28,κατά Ματθαίον 5:5,Ψαλμοί 37:9,22,29, Αποκάλυψη 5:9, Δανιήλ 7:27,προς Θεσσαλονικείς ΄Α 2:12, επιστολή ΄Β Πέτρου 1:11, Αποκάλυψη 3:21,΄Β προς Τιμόθεον 2:12, Αποκάλυψη 5:10,Ψαλμοί 49:7-9, κατά Λουκάν 22:29,30).

26.Αυτή η Βασιλεία του Θεού,θα συνεχιστεί χίλια χρόνια κατά τη διάρκεια της οποίας η αμαρτία και ο θάνατος θα συνεχίσει στους κατοίκους της γης,σε πολύ πιο ήπιο βαθμό από ότι τώρα.

Αναφορές: (Αποκάλυψη 20:4-9,11:15, Ησαΐας 65:20, Ιεζεκιήλ 37:22,25,προς Κορινθίους Ά 15:24-28).

27.Ένας νόμος θα συσταθεί στα έθνη για την "διδασκαλία τους σε δικαιοσύνη",με αποτέλεσμα την κατάργηση του πολέμου στα πέρατα της γης.Και το "γέμισμα της γης με τη γνώση της δόξας του Θεού,όπως τα ύδατα καλύπτουν τη θάλασσα."

Αναφορές: (Μιχαίας 4:2, Ησαΐας 42:4,11:1-5,2:3,4,Αββακούμ 2:14).

28.Η αποστολή του Βασιλείου θα είναι να υποτάξει όλους τους εχθρούς,και στο τέλος το ίδιο το θάνατο,ανοίγοντας το δρόμο της ζωής στα έθνη,που θα μπουν διαμέσου της πίστης,κατά τη διάρκεια των χιλίων χρόνων,και (στην πραγματικότητα) στο τέλος τους.

Αναφορές: (προς Κορινθίους Ά 15:25,26, Αποκάλυψη 21:4,20:12-15, Ησαΐας 25:6-8).

29.Κατά το κλείσιμο των χιλίων ετών,θα υπάρξει μια γενική ανάσταση και κρίση,με αποτέλεσμα την τελική εξαφάνιση του κακού, και δίνοντας αθανασία σε όποιους είναι υπό του Θεού(σύμφωνα με τη χάρη του Θεού), στην αιώνια ζωή κατά τη διάρκεια των χιλίων χρόνων.

Αναφορές: (Αποκάλυψη 20:11-15, προς Κορινθίους Ά 15:24).

30.Η κυβέρνηση στη συνέχεια θα παραδοθεί από τον Ιησού στον Πατέρα,ο οποίος θα υποτάξει τα πάντα σε Αυτόν,η αμαρτία και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια,και ο άνθρωπος θα έχει αποκαταστήσει πλήρως τη φιλία του με τον Θεό.

Αναφορές: (προς Κορινθίους Ά 15:28).

Εξωτερικoί σύνδεσμοι[Επεξεργασία]