Μέτρον Ικασίας δια στίχων ιάμβων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Μέτρον ᾿Ικασίας διὰ στίχων ἰάμβων


Cod. Marc. gr. 408. Fol. 144v.


Μισῶ φονέα κρίνοντα τόν θυμώδη.
Μισῶ τὸν μοιχόν, ὅταν κρίνηι τὸν πόρνον.
Μισῶ κελεφὸν τὸν λεπρὸν ἐξωθοῦντα.
Μισῶ τόν μωρὸν φιλοσοφεῖν δοκοῦντα.
5 Μισῶ δικαστὴν προσέχοντα προσώποις.
Μισῶ πλούσιον ὡς πτωχὸν θρηνωδοῦντα.
Μισῶ τὸν πτωχὸν καυχώμενον ἐν πλούτωι.
Μισῶ χρεώστην ἀμερίμνως ὑπνοῦντα.
Μισῶ κολοβὸν μακρὸν ἐξουθενοῦντα.
10 Μισῶ τὸν μακρόν, ἂν πελωλὸς τυγχάνηι.
Μισῶ τόν ψεύστην σεμνυνόμενον λόγοις.
Μισῶ μέθυσον πίνοντα καὶ διψῶντα.
Μισῶ τὸν λίχνον ὡς ὀλιγοψιχοῦντα.
Μισῶ γέροντα παίζοντα μετὰ νέων.
15 Μισῶ ῥάιθυμον καὶ τὸν ὑπνώδη μᾶλλον.
Μισώ τὸν ἀναίσχυντον ἐν παρρησίαι.
Μισῶ τὸν πολυλόγον ἐν ἀκαιρία.
Μισῶ σιωπήν, ὅτε καιρὸς τὸν λέγειν.
Μισῶ τὸν πᾶσι συμμορφούμενον τρόποις.
20 Μισῶ τὸν δόξης χάριν ποιοῦντα πάντα.
Μισῶ τὸν λόγοις οὐκ ἀλείφοντα πάντας .
Μισῶ μὴ ζητούμενον καὶ προσλαλοῦντα.
Μισῶ τὸν διδάσκοντα μηδὲν εἰδότα.
Μισῶ φίλεχθρον'· οὐ γὰρ φιλεῖ τὸ θεῖον.
25 Μισῶ φειδωλὸν καὶ μάλιστα πλουτοῦντα.
Μισῶ τὸν ἀγνώμονα καθὼς Ἰούδαν.
Μισῶ τὸν μάτην συκοφαντοῦντα φίλους.