Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αλαλκομεναί

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀλαλκομεναί


Ἀλαλκομεναὶ 1) πόλις ἐν Βοιωτίᾳ, μεταξὺ0 τῆς Κωπαΐδος λίμνης καὶ τοῦ ὄρους Τιλφωσίου. Εἶχε δ’ ἀρχαῖον ναὸν τῆς Ἀθηνάς, ἥτις καὶ ἐνταῦθα ἐλέγετο γεννηθεῖσα καὶ τραφεῖσα ὑπὸ ἥρωος ’Αλαλκομένους (Ὁμ. ’Ιλ. Δ, 3.—Στρβ. Θ, 415. —Παυσ. Θ, 33). —2) Πόλις ἐπὶ τῆς παρὰ τῇ Ἰθάκῃ νήσου Ἀλεξίας (Στρβ. Ι, 457).