Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αθήναιος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀθῆναιος


Ἀθῆναιος, 1) Σικελὸς, σύγχρονος τοῦ Ἀρχιμήδους. Αὐτοῦ σώζεται πραγματεία «περὶ μηχανημάτων» πολεμικῶν. —2) Ἕλλην γραμματικὸς, ἐκ Ναυκράτιδος τῆς Αἰγύπτου, ζήσας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ Ῥώμῃ κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ γ΄ μ. Χ. αἰῶνος. Τὸ σωζόμενον αὐτοῦ πολύτιμον σύγγραμμα «Οἱ δειπνοσοφισταὶ,» εἰς Ι5 βιβλία, ἐστὶ συλλογὴ υποτιθεμένων διαλόγων πολλῶν ἀνδρῶν εὐφυῶν καὶ πεπαιδευμένων περὶ παντοίων πρακτικῶν ἀντικειμένων, καὶ περιέχει ὑπὲρ τὰ Ι,500 ἀποσπάσματα ἀπολεσθέντων ἀρχαίων συγγραμμάτων. Σχόλια εἰς αὐτὸν ἐξέδωκεν ὁ Casauban (1600).